drogFOKUS 2016

Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med flera myndigheter och organisationer konferensen drogFOKUS. Syftet är att stärka kunskapsläget i landet kring prevention, behandling och brottsbekämpning samt inspirera och främja nätverkande.

drogFOKUS är en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Konferensen återkommer vartannat år och samlar beslutsfattare, strateger, utredare, samordnare, forskare och praktiker.

Arrangörer av konferensen är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Dopingjouren, Folkhälsomyndigheten, IQ, Kriminalvården, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Rättsmedicinalverket, Statens institutionsstyrelse (SiS), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen och Tullverket tillsammans med årets värdar; Uppsala kommun i samarbete med Uppsala universitet.

Kom och ta del av den senaste forskningen, bli inspirerad, möt likasinnade i spännande diskussioner och utbyt erfarenheter.

Välkommen till en unik mötesplats.

Datum och tid

19 oktober - 20 oktober 2016

Plats

Uppsala konsert & kongress

Avgift

Se priser på webbplatsens anmälningssida

Kontakt