/
/
/

Den kommande strategin för det donationsfrämjande arbetet – ett gemensamt avstamp

Socialstyrelsen bjuder in till heldagskonferens om den kommande strategin för det donationsfrämjande arbetet.

Konferensen är ett avstamp för det gemensamma arbetet med att ta fram en strategi. Den är en fortsättning på de workshops om det regionala donationsfrämjande arbetet som Socialstyrelsen genomförde under 2016. Dagen kommer bland annat bestå av interaktiva arbetsmöten med olika teman i workshop-format. Ämnesområdena är juridiskt ramverk, utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal, nationell uppföljning samt information till allmänheten.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell inleder.

Varmt välkommen!

Datum och tid

15 november - 15 november 2017

Plats

Uppsala Kongress och Konferens

Arrangörer

Socialstyrelsen

 

Målgrupp

Konferensen vänder sig primärt till verksamhetschefer inom intensivvård och transplantation i respektive donationsregion, regionalt donationsansvariga läkare, regionalt donationsansvariga sjuksköterskor, chefsläkare, hälso- och sjukvårdsdirektörer samt andra företrädare för landstingsledningen. Primär målgrupp är även relevanta myndigheter, professionsföreningar, patient- och intresseorganisationer.

Avgift

Konferensen är avgiftsfri.

Anmälan

Anmälan är öppen  1 mars - 1 oktober

Information

Deltagare bokar själva hotellrum. Hotell i närheten är bland andra:

Park Inn
Radisson Blu Hotel

 

Kontakt

Carin Franzén
075-247 36 20

Wenche Stribolt
075-247 31 25

Mer hos oss

Donation