/
/
/

Bättre beskrivning av vården bidrar till en effektivare sjukvård 2017

Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med SKL och Stockholms läns landsting en konferens om sekundära klassificeringssystem som bland annat NordDRG och Kostnad per patient.

Systemen är viktiga komponenter som del i styrsystem och ersättningssystem samt för uppföljning och för att mäta kvalitet och resultat av vården. Det är den 10:e nationella konferens som hålls inom området.

Konferensen vänder sig till Dig som arbetar med eller är beslutsfattare i dessa frågor oavsett om det sker inom offentlig eller privat verksamhet, på central eller lokal nivå, på sjukhus eller inom primärvård/öppenvård.

Datum och tid

06 september - 07 september 2017

Plats

Folkets Hus, Barnhusgatan 12 – 14 vid Norra Bantorget, Stockholm

Arrangörer

Socialstyrelsen, SLL och SKL

Anmälan

Anmälan, information och avgifter

Kontakt

Lisbeth Serdén
075-247 30 78