/
/
/

Användarforum 2016

Användarforum riktar sig till dig som arbetar med fackspråk och informationsstruktur i vård och omsorg. Socialstyrelsens samlingsnamn för detta område är gemensam informationsstruktur.

Användarforum är en återkommande arena för dialog, erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom gemensam informationsstruktur.

Du som deltar kan till exempel vara informatiker, verksamhetsutvecklare, systemägare, verksamhetschef, projektledare, IT-leverantör, IT-ansvarig eller e-hälsosamordnare. Du kan ha en operativ roll i din verksamhet eller en mer strategisk. I ditt arbete kommer du i kontakt med eller tillämpar en eller flera av Socialstyrelsens produkter, till exempel Snomed CT, termbanken, klassifikationer (ICF, ICD-10-SE, KVÅ) eller nationell informationsstruktur, och vill bidra till utvecklingen av dessa.

Det viktiga är att du på ett eller annat sätt är involverad i arbete med att utveckla en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom vård och omsorg.

Anmälan

Anmäl dig här för att försäkra dig om en plats på Användarforum den 16 februari 2016 på Stockholm Waterfront.

25 januari öppnar anmälan för en workshop på Användarforum. Här får du möjlighet att praktiskt testa metodstödet för att strukturera och koda information utifrån ett avgränsat exempel inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Välj mellan dessa två alternativ:

Workshop 1: 10.30–11.30 (steg 1) + 13.30–14.15 (steg 2)
Workshop 2: 12.30–13.30 (steg 1) + 14.45–15.30 (steg 2)

Program Användarforum 2016

Årets användarforum har fokus på hur information inom vård och omsorg ska struktureras och kodas, i syfte att skapa en ändmålsenlig dokumentation. Utgångspunkten är metodstödet Strukturera och koda information för elektronisk hantering - Processbeskrivning för användning av produkterna inom gemensam informationsstruktur.  

Metodstödet som är utvecklat av Socialstyrelsen beskriver arbetssättet för att strukturera och koda information, och hur delarna i den gemensamma informationsstrukturen används på ett systematiskt sätt.

Metodstödet kommer också att diskuteras utifrån kommunernas och socialtjänstens perspektiv, och Socialstyrelsens berättar hur arbetssättet används i utvecklingen inom Barns behov i centrum (BBIC) och Äldres behov i centrum (ÄBIC).

Parallellt med det löpande programmet finns bemannade stationer på ett mötestorg, där du har möjlighet att diskutera med våra specialister kring följande teman. 

  • Nationell informationsstruktur 
  • Snomed CT
  • Termbanken 
  • Klassifikationer 
  • Uppmärksamhetsinformation 
  • Ordinationsorsak

På vårt mötestorg finns möjlighet att dela med sig av erfarenheter, diskutera utmaningar och få svar på frågor. Här finns även ett rum speciellt ämnat för dig som vill nätverka med andra deltagare, du har även möjlighet att ta del av allt material som har presenterats på användarforum.

Datum och tid

16 februari - 16 februari 2016

Plats

Stockholm Waterfront

Kontakt