/
/

Utbildningar och konferenser

I listan hittar du kommande konferenser som Socialstyrelsen arrangerar eller är delarrangör av. BBIC utbildningar finns numera i vår utbildningsportal, här finner du även resterande utbildningar.

  • Vitalis 2018 Konferens/seminarium | (Hela riket) 24 - 26 april 2018
    Välkomna till Vitalis 2018 på Svenska mässan i Göteborg och till vår monter B04:12 på utställningen!
  • SNAM steg 1 är en grundutbildning för läkare och sjuksköterskor i planering och genomförande av flygtransporter av svårt skadade eller ...
  • Späda barns hälsa och utveckling Konferens/seminarium | (Hela riket) 16 - 17 oktober 2018
    Välkomna till den andra nationella konferensen om stöd till våra yngsta och deras föräldrar - uppföljare till konferensen Värna våra yn...