/
/

Utbildningar och konferenser

I listan hittar du kommande konferenser som Socialstyrelsen arrangerar eller är delarrangör av. BBIC utbildningar finns numera i vår utbildningsportal, här finner du även resterande utbildningar.

  • Nationella Patientsäkerhetskonferensen Konferens/seminarium | (Hela riket) 19 - 20 september 2018
    Nationella Patientsäkerhetskonferensen sätter fokus på förbättringsarbete och ger inspiration till hur vi tillsammans kan göra vården o...
  • Späda barns hälsa och utveckling Konferens/seminarium | (Hela riket) 16 - 17 oktober 2018
    Välkomna till den andra nationella konferensen om stöd till våra yngsta och deras föräldrar - uppföljare till konferensen Värna våra yn...