/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Satsning på den sociala barn- och ungdomsvården har gett resultat 2018-06-01 09:00

  Regeringens stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har lett till fler anställda, minskad stress för personalen och stärkt rättssäkerhet för klienterna. Flera kommuner uttrycker dock en oro över vad som ska hända efter satsningens slut, visar en uppföljning som Socialstyrelsen har gjort.

 • Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning 2018-05-31 09:00

  Magnetkameraundersökning är en användbar metod för att bedöma åldern på pojkar. För flickor är osäkerheten däremot större. Bedömningen av om någon är barn eller vuxen är också svårare ju närmare 18-årsgränsen personen är. Det visar en ny studie som Blekinge Tekniska Högskola och Karolinska Institutet utfört på uppdrag av Socialstyrelsen.

 • Rikssjukvårdsuppdraget innebär ett stort åtagande 2018-05-29 17:00

  Debattreplik av Kristina Wikner, chef för enheten för högspecialiserad vård. Publicerad på Läkartidningens webbplats den 29 maj 2018.

 • Pressträff om ny studie av metoder för medicinska åldersbedömningar 2018-05-29 13:40

  Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen låtit utföra en studie av magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar. Studien, som genomförts av Karolinska Institutet och Blekinge Tekniska Högskola, presenteras under en pressträff torsdagen den 31 maj.

 • Antalet tvångsvårdade för missbruk varierar över landet 2018-05-23 09:00

  Antalet personer som vårdades dygnet runt för sitt missbruk minskade något i landet förra året men de regionala skillnaderna i tvångsvård är stora. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det är fortfarande betydligt färre kvinnor än män som får del av socialtjänstens insatser för missbruk och beroende.

 • Medicinska aborter i hemmet allt vanligare 2018-05-21 09:00

  Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Ny statistik från Socialstyrelsen visar också att allt fler medicinska aborter fullföljs i hemmet.

 • Fler sjuksköterskor vidareutbildar sig – professionsmiljarden har följts upp 2018-05-18 10:00

  Fler sjuksköterskor har haft möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksjuksköterska eller barnmorska genom utbildningstjänst. Digitaliseringen i vården har också tagit ytterligare fart. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen gjort av den så kallade professionsmiljarden.

 • Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat 2018-05-15 09:00

  De senaste två åren har drygt 1,5 miljarder kronor betalats ut till kommuner och landsting till riktade insatser i syfte att stävja den ökande psykiska ohälsan och på sikt öka tillgängligheten till vård och behandling. I en uppföljning som Socialstyrelsen presenterar idag konstateras att satsningen ännu inte lett till så många konkreta resultat.

 • "Psykvården i Sverige räcker inte till" 2018-05-15 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen. Publicerad på Svenska Dagbladets webbplats den 15 maj 2018.

 • Wigzell: Vi vill underlätta för utländska läkare 2018-05-04 08:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, och Erik Magnusson, t.f. enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 4 maj 2018.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter