/

Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Hälften av trygghetslarmen fortfarande analoga 2016-05-31 09:00

  Andelen digitala trygghetslarm hemma hos äldre och personer med funktionsnedsättning har ökat från 14 till 48 procent sedan 2014. Men regeringens mål, att alla analoga larm ska vara ersatta av digitala i december 2016, kommer inte att nås. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • 93 procent av socialsekreterarna har nödvändig behörighet 2016-05-30 09:00

  Enligt nya lagkrav från 2014 ska alla socialsekreterare som bedömer, utreder och följer upp insatser rörande barn och unga vara behöriga senast år 2019. I dag är 93 procent behöriga. "Kommunerna är positiva till kompetenskraven men vissa har svårt att rekrytera behörig personal", säger utredaren Åsa Borén.

 • Viktigt följa upp minnesstörningar efter ECT 2016-05-27 09:00

  Patienter upplever ibland långvariga minnesstörningar i samband med ECT. Forskningen har dock inget svar på om det är en effekt av den svåra depressionen i sig eller behandlingen. Socialstyrelsen understryker därför vikten av information, regelbunden uppföljning samt ökat stöd till patienter med dessa problem.

 • Allt fler med missbruk tvångsvårdas 2016-05-26 09:00

  Antalet personer med missbruk och beroende som tvångsvårdas fortsätter att öka. Den senaste statistiken från Socialstyrelsen visar på en ökning på 11 procent och sedan 2005 har siffran stigit med 51 procent.

 • Socialstyrelsen deltar på WHO:s världshälsoförsamling 2016-05-23 10:36

  Den 23-28 maj hålls WHO:s årliga världshälsoförsamling. På församlingen kommer flera viktiga frågor att avhandlas, bland annat hur WHO ska arbeta med framtida pandemiutbrott och andra hälsokriser. Socialstyrelsens generaldirektör deltar på församlingen och WHO:s styrelsemöte.

 • Få kommuner ger unga stöd mot extremism 2016-05-20 08:00

  Var tionde kommun i landet har kommit i kontakt med våldsbejakande extremism bland barn och unga vuxna. Vanligast är religiös extremism, visar Socialstyrelsens undersökning. Trots det är stödinsatser från kommunernas socialtjänster ovanliga.

 • Så kan socialtjänsten motverka extremism 2016-05-20 08:00

  Debattartikel av Ann Jönsson, utredare och Beatrice Hopstadius, enhetschef. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats 20 maj 2016.

 • Viss avancerad barnkirurgi blir rikssjukvård 2016-05-18 14:00

  Inom den avancerade barn- och ungdomskirurgin finns patientgrupper som vinner på att behandlingen definieras som rikssjukvård och centraliseras till en eller två kliniker i landet.

 • Familjerådgivningen fortsätter att öka i kommunerna 2016-05-18 09:00

  Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. Ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015. – Nästan hälften av ärendena handlar om att lösa problem och kunna fortsätta att leva tillsammans, säger statistikern Jesper Hörnblad.

 • Tonårsaborterna minskar 2016-05-17 09:00

  Under de senaste tio åren har tonårsaborterna minskat stadigt. Sen 2006 har aborter bland flickor i åldern 15–19 minskat från 25 till 14 per 1 000 flickor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Kontakt

Följ oss på Twitter

Socialstyrelsen på Twitter

Mer hos oss

Pressrum

Sök äldre nyheter