Nyheter 2017

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under 2017.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Fler insatser mot narkotikadödligheten krävs 2017-04-27 08:00

  Den narkotikarelaterade dödligheten är för hög. Därför lämnar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten en åtgärdsplan till regeringen i dag. Ökad tillgång till läkemedelsassisterad behandling, utbildning om överdoser och ett nytt varningssystem är några av förslagen för att minska dödligheten.

 • ”Höga narkotikadödligheten kräver effektivare insatser” 2017-04-27 06:00

  Debattartikel om Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens förslag på insatser för att minska narkotikadödligheten, av generaldirektörerna Olivia Wigzell och Johan Carlson. Publicerad på DN Debatt den 27 april 2017.

 • ”Så kortar vi vägen till svenskt läkarleg” 2017-04-27 06:00

  Debattartikel arbetet med att snabbare ta tillvara kompetensen hos nyanländ vårdpersonal, av Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och företrädare för Landstinget i Kalmar Län. Publicerad i Dagens Samhälle den 27 april och i Barometern OT den 28 april 2017.

 • Införandet av ny teknik inom socialtjänsten går långsamt 2017-04-21 09:00

  E-hälsa och välfärdsteknik kan bli avgörande för socialtjänstens service i framtiden. Men i många kommuner går införandet trögt.

 • Tydligare regler ska ge säkrare läkemedelshantering i vården 2017-04-20 10:25

  Tydligare regler vid ordination och hantering av läkemedel ska leda till förbättrad säkerhet i hälso- och sjukvården. I går beslutade Socialstyrelsens styrelse om en ny läkemedelsföreskrift.

 • ”De flesta mår bra av de generella kostråden” 2017-04-18 10:00

  Debattreplik på Jenny Levin med fleras replik på Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets debattartikel om kostråd, av de båda myndigheternas generaldirektörer Olivia Wigzell och Annica Sohlström. Publicerad i Dagens Samhälle den 18 april 2017.

 • Socialstyrelsen: Brister i vården efter förlossning 2017-04-18 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Emma Lindgren, utredare. Publicerad på SvD Debatt den 18 april 2017.

 • Kartläggning visar brister i vården av kvinnor efter förlossning 2017-04-18 08:30

  Socialstyrelsens nya undersökning visar på brister i vården av kvinnor efter förlossning. Det saknas kontinuitet i vården, det finns risk att psykisk ohälsa och amningsproblem inte upptäcks och det är otydligt vart kvinnor som upplever problem efter sin förlossning ska vända sig.

 • Fortsatt arbete efter attentatet i Stockholm 2017-04-11 14:20

  Efter attentatet i Stockholm i fredags aktiverade Socialstyrelsen sin krisledningsorganisation. Krisledningsorganisationen är fortfarande aktiverad och följer läget och stödjer och samordnar landsting och regioner vid behov. Just nu fokuserar Socialstyrelsen på att stödja i samordningen av psykologiskt krisstöd, PKL.

 • Attentat i Stockholm 2017-04-07 22:15

  Med anledning av attentatet i centrala Stockholm har Socialstyrelsen aktiverat sin krisledningsorganisation som följer läget och vid behov kan stödja och samordna landsting och regioner med deras insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet.

 • Förutsättningar finns för bättre service under 2017 2017-04-03

  Debattreplik av enhetschef Anna Bennet Bark och avdelningschef Mona Heurgren med anledning av kritik mot ärendehantering hos Socialstyrelsens registerservice. Artikeln publicerades i Läkartidningen den 3 april 2017.

 • Ett sextiotal har yttrat sig över depressionsriktlinjer 2017-03-31 15:00

  Idag är sista dag för att lämna synpunkter på Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Ett sextiotal remissvar har kommit in. En första övergripande bild visar bland annat att landstingen ser svårigheter att säkra de kompetensförstärkningar som rekommenderas.

 • Hälsan allt bättre – men ångest och oro ökar 2017-03-31 09:00

  Vi lever allt längre, allt hälsosammare och överlever dödliga sjukdomar allt bättre. Samtidigt ökar sjukskrivningarna eftersom den psykiska ohälsan växer. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport för hälso- och sjukvården.

 • Fokus på kunskap före dokumentation 2017-03-28 09:00

  Replik om utlandsutbildade läkares väg till svensk legitimation, av avdelningschefen Erik Magnusson. Repliken publicerades i Corren den 28 mars 2017.

 • Kraftig ökning av sömnmedlet melatonin 2017-03-27 09:00

  Sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

 • Socialstyrelsen stärker arbetet med ensamkommande barn 2017-03-24 09:15

  Igår fattade regeringen beslut om att det ska inrättas ett Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Redan nu arbetar myndigheten med att stödja kommuner och landsting i deras arbete med ensamkommande och i en analys som nu görs finns även ett särskilt fokus på flickorna, som utgör knappt 20 procent av de ensamkommande barnen.

 • ”Inget hinder att forska kring åldrande" 2017-03-22 15:00

 • Andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar varierar stort i landet 2017-03-21 09:00

  Allvarliga bristningar vid förlossning minskar något sett över en tioårsperiod – men det fortsätter vara stora regionala skillnader. Skillnader syns även i andelen kejsarsnitt och vårdtid på BB, visar ny statistik från Socialstyrelsen. En positiv nyhet är att rökningen bland tonårsmödrar går ner.

 • Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning 2017-03-16 09:00

  Det finns stora skillnader i landet när det gäller äldres läkemedelsanvändning, mängden personal som äldre med hemtjänst möter och tillgången till smärtskattning i livets slutskede. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre.

 • Ny webbplats svarar på vem som får göra vad i vården och tandvården 2017-03-09 13:00

  Vem har rätt att ställa diagnos, vem får delegera läkemedelshantering och vem får granska en patients röntgenbilder? Frågorna är många om vem som får göra vad i vården och tandvården, men en ny webbsida kan bringa klarhet.