Nyheter 2016

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under 2016.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Sämre hälsa hos barn i HVB och familjehem 2016-02-25 09:00

  Barn som under sin uppväxt har placerats utanför sitt hem har kortare utbildning, sämre psykisk hälsa och hög användning av psykofarmaka. I Socialstyrelsens lägesrapport ingår även nya analyser som visar att tandhälsan är betydligt sämre än hos andra barn.

 • Allvarliga risker med att ge unga antipsykosläkemedel 2016-02-23 10:00

  Debattartikel av Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor, i Dagens Samhälle den 23 februari 2016.

 • Unga funktionshindrade får antipsykosläkemedel utan diagnos 2016-02-23 09:00

  Många barn och unga med utvecklingsstörning och autism behandlas med antipsykotiska läkemedel under långa perioder, trots att de inte fått någon psykiatrisk diagnos. Bland unga i LSS-boende kan det röra sig om uppemot 30 procent, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

 • Kartläggning av orosanmälningar i 22 kommuner 2016-02-19 09:00

  Trots ett ansträngt läge hinner de flesta kommuner hantera så kallade orosanmälningar, som ska göras när det finns misstankar om att barn far illa. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort av 22 kommuner.

 • Större fokus på kvalitet och säkerhet i nya HVB-regler 2016-02-12 15:00

  Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Det är några av de viktigaste förändringarna i Socialstyrelsens förslag till ny HVB-föreskrift som nu skickas ut på remiss.

 • ”Nu höjer vi ambitionen för vård vid MS och parkinson” 2016-02-01 12:00

  Debattartikel av Per-Henrik Zingmark, projektledare för Socialstyrelsen riktlinjearbete, Alexandra Karlén, delprojektledare för Socialstyrelsen riktlinjearbete med flera, i Dagens Medicin 2016-02-01.

 • Utökade möjligheter till IVF föreslås 2016-02-01 11:15

  Fler vårdgivare än idag bör få erbjuda assisterad befruktning, IVF, med donerade könsceller. Det anser Socialstyrelsen som nu föreslår en lagändring.

 • Psykisk ohälsa vanlig när barn dör i brott 2016-02-01 11:00

  De flesta barn som dör till följd av brott dödas av en förälder visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av 35 barn. I mer än hälften av dessa fall förekommer akuta psykoser eller att föräldern tagit, eller planerat att ta sitt liv i samband med brottet.

 • Nya riktlinjer för MS och Parkinson 2016-02-01 09:00

  Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling.

 • Fler självmord bland unga bör utredas 2016-01-28 08:00

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stödmaterial om hur kommuner kan utreda självmord bland unga. Utredningarna ger kunskap som kan vara värdefull för att förebygga nya självmord.

 • Få har tagit del av jobbstimulans 2016-01-25 10:00

  Få med ekonomiskt bistånd har tagit del av jobbstimulansreformen. Under juni månad 2015 rörde det sig endast om drygt 2000 personer, enligt Socialstyrelsens undersökning.

 • Negativa effekter av screening har vägts mot möjliga hälsovinster 2016-01-22 13:45

  Debattreplik av Lars-Torsten Larsson, avdelningschef, och Malin Engelmark, projektledare, i Läkartidningen den 22 januari 2016.

 • Svårt för kommuner att klara arbetet med ensamkommande barn och unga 2016-01-22 08:30

  Många kommuner har stora svårigheter att klara arbetet med ensamkommande barn och ungdomar. En fördjupad kartläggning visar till exempel att 43 av 50 tillfrågade kommuner inte har tillräckliga möjligheter att följa upp placeringarna.

 • Behandling vid allvarligt beroende regleras 2016-01-20 12:00

  Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd som reglerar behandling vid allvarligt beroende av bland annat heroin, morfin, opium samt även smärtstillande läkemedel.

 • Sjukskrivningsstöd integreras i journalsystem 2016-01-20 11:00

  Socialstyrelsen lanserar nu en e-tjänst som gör det möjligt att integrera myndighetens rekommendationer för sjukskrivning i hälso- och sjukvårdens journal- och intygssystem.

 • Fortsätt utveckla dagkirurgin 2016-01-18 13:50

  Debattreplik av Anne Tiainen, utredare, och Birgitta Lindelius, enhetschef, i Läkartidningen den 18 januari 2016.

 • 167 avlidna personer donerade organ 2015 2016-01-13 14:15

  Under 2015 donerade 167 avlidna personer organ för transplantation. Det är den högsta siffran någonsin, med en liten ökning jämfört med året innan då 166 avlidna donatorer donerade sina organ.