Nyheter 2016

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under 2016.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Ökad risk för ohälsa i hbtq-gruppen 2016-04-07 09:00

  Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol, visar en ny studie. Det finns även en ökad risk för självmord.

 • Världshälsodagen – i år med fokus på diabetes 2016-04-07 09:00

  Idag den 7 april är det Världshälsodagen och i år är temat diabetes. Sjukdomen har ökat kraftigt i hela världen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det ungefär 9 procent av den vuxna befolkning som är drabbad. Mest ökar sjukdomen i låg- och medelinkomstländer.

 • "Vi kommer att förbättra dödsfallsstatistiken" 2016-04-04 13:00

  Debattreplik av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Mona Heurgren, avdelningschef, på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Nyheters webbplats 4 april 2016.

 • Ojämlika avgifter för hjälpmedel 2016-04-01 09:00

  Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få hjälpmedel förskrivna är relativt jämlik i landet, både för barn och vuxna. Det visar Socialstyrelsens kartläggning. "Däremot skiftar avgifterna för hjälpmedel stort mellan olika kommuner och landsting", säger utredaren Malin Bruce.

 • Bättre hälsa men ökade klyftor 2016-03-31 10:00

  Medellivslängden stiger och fler överlever sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och cancer. Det visar en ny lägesrapport från Socialstyrelsen. Samtidigt ökar hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper. "Vi ser även att fler drabbas av psykisk ohälsa och fetma, och att andelen unga som får behandling ökar", säger utredaren Sara Dahlin.

 • Många kan tänka sig frivilliguppdrag för barn 2016-03-31 08:00

  En fjärdedel av Sveriges befolkning mellan 18-80 år kan utan tvekan tänka sig ett frivilliguppdrag för utsatta barn och ungdomar. Antingen som familjehem, jourhem, kontaktperson, kontaktfamilj, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Det visar en ny undersökning som Socialstyrelsen låtit ta fram.

 • Skillnader i vården och omsorgen om äldre 2016-03-30 09:00

  Det är stora skillnader i resultat mellan kvinnor och män för indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen för äldre. Kvinnor drabbas i större utsträckning av fallskador och även av frakturer. En större andel kvinnor förskrivs även olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre.

 • ”Skillnader i äldreomsorgen behöver utjämnas” 2016-03-30 09:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen och Håkan Sörman, vd, Sveriges Kommuner och Landsting. Publicerad i Svenska Dagbladet 30 mars 2016.

 • Socialstyrelsen ser över legitimationsärenden 2016-03-23 21:00

  SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammar i ett program ärenden där tre personer beviljats legitimation och specialistkompetenser från Socialstyrelsen efter att ha lämnat in falska dokument. Förfalskningarna har upptäckts i efterhand och Socialstyrelsen har därefter ändrat de tidigare besluten.

 • LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar 2016-03-22 09:30

  Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter att öka. Under 2015 beviljades drygt 117 000 insatser, bland annat för daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans. Totalt beviljades 3 000 fler insatser än året innan.

 • Gemensamma krafter behövs i läkemedelsarbetet 2016-03-16 13:00

  Debattartikel av Oliva Wigzell, generaldirektör, med flera. Publicerad i Dagens Medicin 16 mars 2016.

 • Tydlig rekommendation finns redan 2016-03-16 13:00

  Replik av Per-Henrik Zingmark och Alexandra Karlén, båda Socialstyrelsen, samt flera experter. Publicerad i Dagens Medicin den 16 mars 2016.

 • Färre äldre bor i särskilt boende 2016-03-16 09:00

  Drygt 87 900 äldre över 65 år bodde permanent i särskilt boende förra året. Det är en minskning med 800 personer jämfört 2014, visar Socialstyrelsens statistik på området.

 • Dags för äldre att tycka till om äldreomsorgen 2016-03-11 11:00

  Nu är det dags för Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” I dagarna får alla äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende möjlighet att tycka till om sin äldreomsorg.

 • Fler svårt hjärtsjuka barn överlever 2016-03-10 09:00

  Betydligt fler barn som föds med svåra hjärtfel överlever sin ettårsdag, visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Många orsaker bakom narkotikadöd 2016-02-29 10:30

  Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och analysen ger en mer nyanserad bild av den narkotikarelaterade dödligheten. Självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger är viktiga orsaker till dödsfallen.

 • Enklare att ansöka om legitimation 2016-02-29 10:00

  Nu ska det bli lättare för personer som har utbildning utanför EU och EES att ansöka om legitimation inom hälso- och sjukvården. Idag lanserar Socialstyrelsen en ny webbplats som ska underlätta för den som vill ansöka.

 • Socialstyrelsen: Vanligt att vi ber om synpunkter 2016-02-26 12:00

  Debattreplik av Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad i Dagens Samhälle 26 februari 2016.

 • Lägesrapport för vård och omsorg om äldre 2016-02-26 11:00

  Äldre över 65 år som bor hemma i ordinärt boende får i högre grad insatser från den kommunala hälso- och sjukvården jämfört dem som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport 2016 för vård och omsorg om äldre.

 • Ökad tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal 2016-02-26 09:30

  Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor. – Några olika sätt som landstingen mött personalbristen på är omfördelning av arbetsuppgifter och serviceorganisationer som överlåter icke-medicinska uppgifter till annan personal, säger utredaren Magnus Göransson.