/
/

Nyheter november 2015

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under november 2015.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nationell screening av stora kroppspulsådern föreslås 2015-11-30 09:00

  Alla 65-åriga män bör erbjudas en undersökning av stora kroppspulsådern för att upptäcka om den riskerar att brista. Det föreslår Socialstyrelsen. Screeningen beräknas rädda livet på 90-100 män om året.

 • Hjälp till rökstopp prioriteras 2015-11-24 10:00

  Debattartikel av generaldirektör Olivia Wigzell och Christina Broman, projektledare målnivåer, i Läkartidningen den 24 november 2015.

 • Fler bör få hjälp att sluta röka 2015-11-24 09:00

  Alla astma- och KOL-patienter som röker bör erbjudas hjälp att sluta, enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer. Sammanlagt har över en miljon människor någon av sjukdomarna, som både orsakar lidande för de drabbade men även stora kostnader för hälso- och sjukvården.

 • Beslutet ligger alltid hos läkaren 2015-11-10 07:00

  Debattreplik av Maria Jacobsson och Torsten Mossberg i Läkartidningen den 10 november 2015.

 • Kraftig minskning av dödlighet i hjärtinfarkt 2015-11-06 09:00

  Andelen som dör efter akut hjärtinfarkt har minskat med 37 procent de senaste 20 åren. Dessutom har antalet som dör minskat från 14 600 till 5 700 personer. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Föreskrifterna om utredning av vårdskador återkallas 2015-11-05 12:00

  Socialstyrelsen har idag beslutat att återkalla föreskrifterna om utredning av vårdskador, som skulle ha börjat gälla vid årsskiftet. Syftet är att se över hur regelverket kan förtydligas så att utredningarna kan göras på ett mer ändamålsenligt sätt.

 • Reglerna för HVB-hem förenklas 2015-11-04 09:00

  Allt fler ensamkommande barn söker asyl i Sverige – antalet kan mer än fyrdubblas i år jämfört med förra året. För att kommunerna ska klara att ordna boenden till alla föreslår Socialstyrelsen nu vissa undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende (HVB).

 • ”Nu snabbar vi på leg-processen” 2015-11-04 07:00

  Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör, och Erik Höglund, avdelningschef, i Dagens Medicin den 4 november 2015.

 • Tidvinster finns att göra för cancerpatienter 2015-11-03 09:00

  Upprepade mätningar har visat att väntetiderna i den svenska cancervården är oskäligt långa. I år har mål med tydliga tidsramar för diagnostisering och utredning införts i vården för fem cancerformer. Socialstyrelsens första uppföljning av satsningen visar att väntetiderna går att minska betydligt.

 • Traumavårdens resurser bör koncentreras 2015-11-02 09:00

  Det finns brister i den svenska traumavården, visar Socialstyrelsens kartläggning av landstingens kapacitet och beredskap för en allvarlig eller extraordinär händelse med många skadade, liknande attentatet i norska Utøya.