/
/

Nyheter mars 2015

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under mars 2015.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Myndighetsgemensam handlingsplan ska minska antibiotikaresistensen 2015-03-30 10:00

  Antibiotikaresistens är ett problem som måste hanteras av hela samhället och inte bara inom sjukvården och djurhållningen. Idag lämnas en handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner till regeringen, som tagits fram av ett 20-tal myndigheter från olika samhällsektorer.

 • Nya metoder för arbete med våldsutövare 2015-03-30 09:25

  När personer som utövar våld går i behandling är det viktigt att den våldsutsatte också erbjuds samtal. Framför allt måste säkerheten uppmärksammas. En metod för sådana samtal är så kallad partnerkontakt. Nu kan socialtjänsten och andra berörda anmäla intresse för att få bilda sig en uppfattning av metoden.

 • Kötider, dödsfall och läckage i missbruksvården 2015-03-30 09:00

  Vid vissa allvarliga missbrukstillstånd kan hälso- och sjukvården ge behandling med narkotikaklassade läkemedel. Socialstyrelsen har kartlagt denna verksamhet vid samtliga kliniker i landet och presenterar i dag flera nya rapporter om kötider, dödsfall och läckage till den illegala marknaden.

 • Inte jämlika insatser för funktionsnedsatta 2015-03-27 10:00

  65 000 personer får insatser enligt lagen om stöd och stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. En kartläggning från Socialstyrelsen visar att insatserna inte är likvärdiga. Möjligheten att hälsa på vänner och utöva fritidsaktiviteter varierar betydligt, och på vissa håll i landet medför insatserna extra kostnader för den enskilde.

 • Tjänst om dödsorsaker gav vinst i hackaton 2015-03-19 08:40

  I helgen ordnades Hack for Sweden, en tävling där myndigheters data används för utveckling av appar och tjänster. Bland vinnarna fanns dödsorsak.se, en tjänst som bygger på Socialstyrelsens dödsorsaksuppgifter. Högst vinst vann Varsko, en varningstjänst för nationella katastrofer.

 • Läkemedelskostnaderna ökar med en miljard 2015-03-18 11:00

  Kostnaderna för läkemedel som förskrivs enligt recept har ökat betydligt och uppgick i fjol till 26,5 miljarder kronor. Det är en ökning med en miljard från 2013 och den högsta siffran sedan 2006, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Nationella gränsvärden för graviditetsdiabetes 2015-03-17 10:00

  Förhöjda blodsockervärden innebär en risk för komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. Idag är gränserna för behandling av graviditetsdiabetes olika både inom och mellan landsting. För att öka jämlikheten kommer nu Socialstyrelsen med rekommenderade gränsvärden, som på de flesta håll i landet innebär en sänkning.

 • Socialstyrelsen föreslår sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes 2015-03-17 09:00

  Debattartikel av Sofia von Malortie, utredare vid Socialstyrelsen, och Kerstin Berntorp, expertgruppens ordförande och professor vid Lunds universitet samt överläkare, diabetolog vid Skånes universitetssjukhus i Läkartidningen den 17 mars 2015.

 • Nya BBIC ska underlätta vid systematisk uppföljning 2015-03-13 08:00

  Debattreplik av Katarina Munier i Socionomen den 13 mars 2015.

 • Aborter vid fosterskador skiljer regionalt 2015-03-11 09:00

  Ryggmärgsbråck och allvarliga hjärtfel är fosterskador som oftast upptäcks genom fosterdiagnostik under graviditeten. En ny rapport visar att abortfrekvensen skiljer stort i landet. I Stockholm aborteras 60 procent av fostren på grund av allvarliga hjärtfel, jämfört med cirka 20 procent i övriga Sverige.

 • Sök statsbidrag för att förbättra vården vid kroniska sjukdomar 2015-03-09 17:00

  Organisationer som företräder professionen och patienterna kan söka statsbidraget för allmänna insatser som leder till en bättre hälso- och sjukvård för personer med kroniska sjukdomar.

 • Fler får föreslå nya områden för rikssjukvård 2015-03-06 09:00

  Socialstyrelsen vill bredda underlaget inför besluten om rikssjukvård. Patientorganisationer, specialitetsföreningar och myndigheter är några av de aktörer som bjuds in att nominera områden där sjukvården kan behöva koncenteras till ett fåtal platser i landet.