/
/
/

Förenklad inrapportering vid dödsfall från och med 1 juni

den 21 maj 2015 kl. 15:00 Nyhet

Den 1 juni inför Socialstyrelsen och Skatteverket nya blanketter för inrapportering av dödsfall. Dessutom införs en e-tjänst för inrapportering. Detta ska bland annat minska på den felrapportering som förekommer idag och effektivisera registreringen av avlidna hos Skatteverket.

Vid varje dödsfall i Sverige ska ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg utfärdas av läkare. Från och med den 1 juni 2015 ändras föreskrifterna som bland annat gäller för utfärdande av dödsorsaksintyg och dödsbevis, vilket innebär att blanketterna för inrapportering uppdateras. De nya blanketterna finns för nedladdning på vår webbplats.

Elektronisk tjänst för inrapportering

Socialstyrelsen har, med hjälp av Skatteverket, dessutom tagit fram en ny e-tjänst för elektronisk inrapportering vid dödsfall.

– Med den nya tjänsten vill vi minska risken för felrapportering och effektivisera inrapporteringen, berättar Åsa Fransson, enhetschef på Socialstyrelsen. En minskad felrapportering höjer också kvaliteten på dödsorsaksstatistiken.

E-tjänsten finns tillgänglig från och med den 1 juni och kan användas via en länk på Socialstyrelsens webbplats eller via länk direkt från journalsystemet. Hur länkning från journalsystemet går till hittar du också på vår sida för uppgiftslämnare till dödsorsaksregistret.

Kontakt

Åsa Fransson
075-247 30 00

Frågor om inrapportering
Inrapportering
075-247 37 37