/
/

Nyheter maj 2015

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under maj 2015.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Fritidspeng inte använd fullt ut 2015-05-29 10:00

  Ekonomiskt utsatta familjer kan ansöka om fritidspeng för sina barn. Detta för att ge dem möjlighet till organiserade fritidsaktiviteter som exempelvis fotboll, simning och ridning. Men 26 procent av kommunerna har inte betalat ut någon ersättning inom ramen för reformen.

 • Digitala trygghetslarm ökar – men inte tillräckligt fort 2015-05-29 09:00

  Allt fler kommuner byter ut sina analoga trygghetslarm mot digitala, andelen digitala larm har ökat från 14 till 27 procent det senaste året. Men utvecklingen går fortfarande för långsamt. Det visar en ny uppföljning med uppgifter ner på kommunnivå.

 • Socialstyrelsen gör förstudie om endometrios 2015-05-26 09:00

  Socialstyrelsen har inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag om att identifiera kroniska sjukdomar där behovet av kunskapsstöd är stort valt ut endometrios, epilepsi och psoriasis.

 • Förenklad inrapportering vid dödsfall från och med 1 juni 2015-05-21 15:00

  Den 1 juni inför Socialstyrelsen och Skatteverket nya blanketter för inrapportering av dödsfall. Dessutom införs en e-tjänst för inrapportering. Detta ska bland annat minska på den felrapportering som förekommer idag och effektivisera registreringen av avlidna hos Skatteverket.

 • Nytt nyhetsbrev där du väljer innehållet 2015-05-21 13:27

  Den 25 maj samlar vi Socialstyrelsens information i ett enda nyhetsbrev, istället för flera ämnesvisa, som vi haft tidigare. I nyhetsbrevet kan du välja vilka ämnen som är intressanta för dig.

 • Utbildningspaket om sex mot ersättning 2015-05-21 10:00

  Personer som har erfarenhet av sex mot ersättning kan behöva stöd och hjälp. Många har också varit utsatta för övergrepp. I dag lanserar Socialstyrelsen en webbutbildning som vänder sig till yrkesverksamma som kan möta personer med erfarenhet av sex mot ersättning.

 • Allt fler unga använder adhd-läkemedel 2015-05-20 09:15

  Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I en ny rapport från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.

 • Familjerådgivningen ökar i kommunerna 2015-05-19 09:30

  Den kommunala familjerådgivningen ökar och antalet pågående ärenden har ökat med 28 procent sedan år 2004. Totalt hanterades 35 000 ärenden i kommunerna under år 2014. Skillnaderna är dock stora mellan olika regioner, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Patientregistret inför månadsrapportering 2015-05-11 09:03

  I år införs månadsrapportering till patientregistret. Första inrapportering var den 30 april. – Vi har sett fram emot det här länge, nu blir registret mycket mer användbart, både för oss och för andra, säger Lars Grönvik, enhetschef.

 • Hygienkraven i omsorgen förtydligas 2015-05-07 09:40

  Basala hygienrutiner är grundläggande för att minska smittspridning och infektioner i vård och omsorg. Samma hygienregler som redan gäller i sjukvården ska nu gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

 • Sök statsbidrag för att skapa delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2015-05-04 13:15

  Statsbidraget ska stödja arbete för att skapa full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det kan sökas av handikapporganisationer.