/
/

Nyheter juli 2015

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under juli 2015.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nytt regelverk för läkarnas ST 2015-07-09 14:38

  Den 1 maj 2015 trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8 och målbeskrivningar 2015, i kraft.

 • Minst kompetensutveckling till oerfarna barnutredare 2015-07-07 10:00

  Över 4 000 socialsekreterare som arbetar med barn och unga fick under förra året ta del av en mångmiljonsatsning på kompetensutveckling. Få insatser riktades dock till vikarier och handläggare utan socionomexamen, visar Socialstyrelsens utvärdering.

 • Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor vid vaccination av barn 2015-07-03 10:30

  För närvarande råder det brist på ett vaccin vilket kan påverka vaccinationer av barn i 5–6 års ålder. För att stödja landsting att ge barn den vaccination de har rätt till utökas därför ordinationsrätten för vissa specialiserade sjuksköterskor.

 • Svagheter med valfrihetssystem för de mest utsatta 2015-07-01 13:00

  Möjligheten att välja utförare i omsorgen kan ha positiva effekter för dem som kan göra välinformerade val. Men när det gäller de mest sjuka och utsatta som har svårt att välja själva, finns det brister. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den statliga satsningen på valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV.

 • HSAN flyttar till Socialstyrelsen 2015-07-01 10:00

  Idag den 1 juli flyttar Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) från Kammarkollegiet till Socialstyrelsen. HSAN beslutar i frågor om behörighet för hälso- och sjukvårdspersonal, exempelvis återkallelse av legitimation.

 • Replik till "använd socialtjänsten rätt" 2015-07-01 09:00

  Debattreplik av Beatrice Hopstadius och Marit Birk, Socialstyrelsen, i Socionomen nummer 5 2015.