Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Nytt utbildningsmaterial för bättre bemötande och jämlik vård

den 26 januari 2015 kl. 10:00 Nyhet

Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en av de viktigaste faktorerna för att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg. Därför publicerar Socialstyrelsen utbildningsmaterialet "Att mötas i hälso- och sjukvård – Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor".

Ett gott bemötande främjar delaktighet, patientinflytande och patientsäkerhet. Kunskaper om diskriminering och kommunikation ger en god grund för en verksamhet som möter varje individs behov och ger god och jämlik vård.

Ett komplett utbildningspaket med reflektion, lagstiftning och verksamhetsutveckling

I materialet ingår kapitel med övningar och reflektionsmaterial, och texter om lagstiftning och systematiskt arbete med bemötande och icke-diskriminerande arbetssätt. Det finns också exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.

Utbildningsmaterialet är framtaget i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen (DO), och i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal intresseorganisationer.