/
/
/

Öka kunskapen om hbt-personers situation – sök statsbidrag

den 11 februari 2015 kl. 16:15 Nyhet

Statsbidraget ska bidra till en ökad kunskap om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation. Det kan sökas av kommuner och landsting.

Syftet med statsbidraget är att främja hbt-personers rättigheter och möjligheter i kontakten med kommuner och landsting. Socialstyrelsen har 1,9 miljoner kronor att fördela till kommuner och landsting för 2015. Statsbidraget ska användas till projekt som ökar kunskapen om hbt-personers situation.

Ansökan om statsbidraget

Senast den 15 mars ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till oss. Blankett och mer information finns på sidan om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation.

Kontakt

Tiina Höglander
075-247 35 61

Mer hos oss

Statsbidrag