/
/

Nyheter december 2015

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under december 2015.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Smärtlindring vid förlossning skiljer stort 2015-12-17 09:30

  Andelen förstföderskor som får ryggbedövning för att lindra smärtorna vid vaginal förlossning skiljer stort, från 37 till 63 procent i de olika landstingen. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. De regionala skillnaderna är också stora när det gäller andelen kvinnor som föder med kejsarsnitt och som drabbas av allvarliga bristningar.

 • Oförändrade tillstånd för transplantationer och behandling av svåra brännskador 2015-12-16 15:00

  Ansvaret för lung-, hjärt- och levertransplantationer samt behandling av svåra brännskador blir kvar på de sjukhus där de utförs idag. Det beslutade Rikssjukvårdsnämnden på sitt möte den 16 december.

 • Lungcancer minskar hos män men ökar hos kvinnor 2015-12-16 10:30

  Under de senaste 20 åren har lungcancer minskat hos män men ökat hos kvinnor. Det totala antalet personer som fick lungcancer år 2014 var 4 023. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Fortsatt ökning av väntetiderna på akuten 2015-12-16 09:00

  Den totala genomsnittliga väntetiden på landets akutmottagningar har ökat något sedan förra året, och ett besök tar 2015 nästan tre timmar. Skillnaderna mellan sjukhusens akutmottagningar är fortsatt stora. Det visar Socialstyrelsens årliga uppföljning.

 • Mer flexibla regler för HVB 2015-12-15 16:15

  Omkring 30 000 ensamkommande barn och unga väntas söka asyl i Sverige under 2015. För att kommunerna ska klara av att ordna boendeplatser har Socialstyrelsen beslutat om tillfälliga undantag från föreskrifterna om hem för vård eller boende, HVB.

 • Små förändringar av cancerväntetiderna 2015-12-15 10:45

  Väntetiderna inom cancervården är fortsatt långa och skiljer stort inom landet. Inga större förändringar har skett under de senaste fem åren. Undantaget är patienter med njurcancer där väntetiderna ökat, medan väntetiderna vid vissa former av prostatacancer har blivit kortare.

 • God evidens för screeningrekommendationer 2015-12-15 09:00

  Debattreplik av Lars-Torsten Larsson, avdelningschef Socialstyrelsen, tillsammans med sakkunniga, i Läkartidningen den 15 december 2015.

 • Vården för kroniskt sjuka behöver förbättras 2015-12-15 09:00

  Kroniska sjukdomar står för en stor del av Sveriges samlade sjukdomsbörda, trots att de ofta kan förebyggas. Enligt Socialstyrelsen finns flera förbättringsområden. Exempelvis bör hjärt- och strokepatienter oftare erbjudas hjälp till rökstopp. Kvinnor med benskörhet behöver i högre utsträckning behandlas med läkemedel när de drabbas av frakturer.

 • Nationella riktlinjer för tre nya områden 2015-12-14 10:00

  Socialstyrelsen vill ta fram nationella riktlinjer för endometrios, epilepsi och psoriasis. Enligt en förstudie som presenteras i dag kan kunskapsstöden bidra till att skapa en mer jämlik vård för drygt en halv miljon kroniskt sjuka patienter.

 • 8 000 patienters hjärtvård uteblir årligen 2015-12-11 08:15

  Debattartikel av avdelningscheferna Mona Heurgren och Lars-Torsten Larsson i Dagens Samhälle den 11 december 2015.

 • Tusentals kroniskt hjärtsjuka går miste om bästa behandlingen 2015-12-11 08:15

  Den akuta hjärtsjukvården är i världsklass. Men för patienter med kronisk hjärtsvikt finns mycket kvar att göra – runt 8 000 fler borde få läkemedel för att minska risken för onödig sjukhusvård, hjärtinfarkt för tidig död. Det visar Socialstyrelsen utvärdering av hjärtsjukvården, med jämförelser mellan landstingen.

 • Sämre resultat för lågutbildade kvinnor i sjukvården 2015-12-04 09:00

  Kvinnor med kort utbildning upplever sämre hälsa under graviditeten. Allvarliga bristningar är vanligare hos förstföderskor födda utanför Norden. För den med högre utbildning är chansen att överleva fem år efter en bröstcancerdiagnos bättre.

 • Vården fungerar sämre för lågutbildade kvinnor 2015-12-04 09:00

  Debattartikel av generaldirektör Olivia Wigzell och projektledare Petra Sundlöf i Aftonbladet den 4 december 2015.