/
/
/

Dags att anmäla sig till konferens om våld i nära relationer

den 10 oktober 2014 kl. 08:27 Nyhet

Socialstyrelsen och länsstyrelserna arrangerar sju konferenser om våld i nära relationer. Nu är det dags att anmäla sig till dem.

Socialstyrelsen arrangerar tillsammans med länsstyrelserna sju regionala konferenser under hösten 2014 med start i Skellefteå den 18 november och avslut i Alvesta den 9 december. Syftet är att tydliggöra socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer.

Öka kännedom om ansvar och stöd

Genom konferenserna vill vi dels öka kännedomen om det ansvar socialnämnder och vårdgivare har i arbetet mot våld i nära relationer, dels öka kännedom om vilket stöd vi kan erbjuda från Socialstyrelsen och länsstyrelserna i detta viktiga arbete. Konferensen kan också vara ett tillfälle för samverkan mellan socialtjänst, hälso- sjukvård och ideella utförare och för utbyte av idéer och erfarenheter.

Välkommen med din anmälan!

Kontakt

Sara Holsbrink
075-247 30 12