/
/

Nyheter oktober 2014

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under oktober 2014.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Nu kan landsting ansöka om tillstånd för fyra högspecialiserade områden 2014-10-30 12:45

  Socialstyrelsen har skickat ut information och ansökningshandlingar till landstingen angående tillstånd att bedriva rikssjukvård på fyra högspecialiserade områden.

 • Små lägenheter gör det svårt att bo tillsammans på särskilda boenden 2014-10-30 09:00

  Antalet äldre par som ansöker om att få bo ihop när en av dem flyttar till särskilt boende ökar. Flytten kan dock försvåras eller förhindras av att kommunen inte kan erbjuda en tillräckligt stor lägenhet.

 • Brister i vården vid benskörhet 2014-10-29 11:00

  Benskörhet drabbar uppskattningsvis hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män någon gång i livet. Men alltför få får sin sjukdom diagnostiserad och behandlad med läkemedel. Det enligt en ny utvärdering, som också visar stora skillnader inom vården vid reumatiska sjukdomar och artros.

 • Fler har långvarigt ekonomiskt bistånd 2014-10-29 08:00

  Sedan år 2011 har andelen biståndsmottagare som får ekonomisk hjälp under en lång period ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Stora skillnader syns också i biståndsmottagandet mellan landets olika regioner och i synnerhet kommunerna.

 • Fler med adhd bör få en bättre fungerande vardag 2014-10-28 08:00

  Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vuxna en kvalificerad diagnostik och behandling. Flera myndigheter presenterar därför en samordnad satsning för att bredda kunskapsbasen i vård, elevhälsa och social omsorg.

 • Fler med adhd ska få bättre stöd 2014-10-28

  Debattartikel av Lars-Erik Holm med flera i Svenska Dagbladet den 28 oktober 2014.

 • Många på äldreboende känner sig ensamma 2014-10-22 11:00

  Nästan sju av tio som bor på äldreboende besväras av ensamhet varav två av tio gör det ofta, enligt en enkätundersökning bland alla med äldreomsorg. Den visar även vad de äldre tycker om personalens bemötande, möjligheterna att komma utomhus och att påverka när de ska få hjälp, ända ner på enskilda boenden och enheter.

 • Ansvaret för läkarnas ST ligger på sjukvårdshuvudmännen 2014-10-21

  Replik av Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i Läkartidningen den 21 oktober 2014.

 • MET-manual blir mer användarvänlig 2014-10-15 10:00

  I uppdateringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård är motivationshöjande behandling, motivational enhancement therapy (MET), den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholberoende. Den manual som finns för att genomföra MET ska nu uppdateras för att bli mer användarvänlig.

 • Frågor om våld bör ställas i vården 2014-10-15 09:00

  Mödrahälsovården bör ställa rutinfrågor om våld, och alla kvinnor som söker psykiatrisk vård bör tillfrågas om sina erfarenheter av våld. Socialstyrelsen rekommenderar även att frågan om våld tas upp i samtliga ärenden inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 • ”FN:s råd om nappanvändning är alltför kategoriska” 2014-10-15

  Debattreplik av Lars-Erik Holm, generaldirektör, och Annika Öquist, enhetschef, i Dagens Nyheter den 15 oktober 2014.

 • Dags att anmäla sig till konferens om våld i nära relationer 2014-10-10 08:27

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna arrangerar sju konferenser om våld i nära relationer. Nu är det dags att anmäla sig till dem.

 • Utökade svenska insatser i Västafrika 2014-10-09 15:00

  Socialstyrelsen får regeringens uppdrag att genomföra olika insatser för att underlätta för svensk sjukvårdspersonal att resa till den eboladrabbade regionen i Västafrika.

 • Andelen cyklister som skadas i trafiken ökar 2014-10-09 09:00

  Cyklister står idag för 38 procent av samtliga som skadas i trafiken, vilket är en ökning under den senaste 10-årsperioden. Däremot har antalet trafikolyckor överlag minskat under samma period. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

 • Socialstyrelsen publicerar råd och forskningsstudie om amning 2014-10-08 11:00

  Socialstyrelsen har anpassat WHO:s tio steg som främjar amning till svenska förhållanden. Dessutom publicerar vi idag en forskningsstudie som undersöker hur faktorer så som utbildning och härkomst påverkar i vilken omfattning och hur länge modern ammar.

 • ”Anpassade urval bör ha samlad källa” 2014-10-08

  Debattreplik av Kristina Bränd Persson, enhetschef Socialstyrelsen, i Dagens Medicin den 8 oktober 2014.

 • Utbildning för frivillig personal i Västafrika 2014-10-07 16:40

  För att underlätta för svensk frivillig personal och skapa förutsättningar för svenska hjälpinsatser i Västafrika ger Socialstyrelsen Kunskapscentrum för katastrofmedicin i Stockholm i uppdrag att ta fram en utbildning.

 • Fortsatt ökning av organdonationer 2014-10-06 09:30

  Den uppåtgående kurvan för organdonationer ser ut att fortsätta. Hittills i år har organ från 118 avlidna patienter donerats. "Fortsätter det så här kommer nog förra årets siffror att överträffas", säger Socialstyrelsens utredare Josefina Eggertsson Meyer.

 • Dags för pensionärsorganisationer att söka statsbidrag 2014-10-02 17:00

  Statsbidraget ska bidra till att stödja pensionärsorganisationer som tar till vara på pensionärsgruppers intressen inom flera samhällsområden. För att kunna få bidraget måste organisationen uppfylla ett antal kriterier.

 • Donationsveckan ska få fler att ta ställning 2014-10-02 15:36

  Mellan den 6-12 oktober 2014 pågår donationsveckan i Sverige. Kampanjveckan som för femte året i rad uppmärksammar organ- och vävnadsdonation och ska få fler att ta ställning.