Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Utbildning för nya ASI-utbildare

den 5 november 2014 kl. 14:30 Nyhet

Den 23 och 24 september och den 28 oktober genomförde Socialstyrelsen en tredagars utbildning för nya, regionala ASI-utbildare som arbetar i offentlig regi.

De nya utbildarna kommer från Östersund, Göteborg och Stockholm och ska ingå i den nationella gruppen för ASI-utbildare. En till utbildning är inplanerad till hösten 2015 för regioner som är i behov av ASI-utbildare.

Regelbundna träffar

ASI-utbildarna i Sverige träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och för att delta i utvecklingen av ASI och ASI-utbildningen. Utbildarna genomför i sin tur ASI-utbildningar i sina regioner och på sina arbetsplatser och ger ett värdefullt stöd i användningen av metoden. De deltar också i kunskapsutvecklingen på missbruksområdet.

ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år. Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten står också för utbildning till utbildare som arbetar i offentlig regi.

Kontakt

Anitta Litvinov
075-247 32 34