/
/

Nyheter mars 2014

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen. Det finns även specifika nyheter under varje ämnessida på webbplatsen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Många alkoholberoende kan få mer effektiv behandling 2014-03-31 09:00

  Omkring 780 000 personer i landet missbrukar eller är beroende av alkohol. De allra flesta söker aldrig hjälp, trots att många med måttligt beroende skulle kunna återta kontrollen över drickandet. Socialstyrelsen vill därför öka tillgången till psykosocial behandling i primärvården och företagshälsovården.

 • Allt fler med funktionsnedsättning får stöd och service 2014-03-27 13:30

  I statistik som Socialstyrelsen publicerar idag kan man se att antalet personer med funktionsnedsättning som får stöd och service från kommun och landsting fortsätter öka. Sen 2007 har antalet ökat med 8 500 personer.

 • Allvarliga övergrepp mot romer och resande i Socialstyrelsens historia 2014-03-25 07:30

  Idag offentliggörs regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer och resande i Sverige under 1900-talet. Socialstyrelsen och dåvarande Medicinalstyrelsen var centrala aktörer när regeringens sociala och hälsopolitiska mål skulle realiseras i för- och efterkrigstidens Sverige.

 • Förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa presenteras i nytt informationsmaterial 2014-03-20 13:00

  Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att barn och vuxna far illa. Det är riktat till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan och skolan. Informationsmaterialet bygger på rapporten om dödsfallsutredningar 2012–2013 som kom ut tidigare i år.

 • Äldre i särskilt boende fortsätter minska 2014-03-20 10:30

  Äldre som bor i särskilt boende har minskat med 1 500 på ett år. Antalet äldre som får hemtjänst håller en fortsatt jämn nivå. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Nu tar Socialstyrelsen fram nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom 2014-03-18 10:30

  Socialstyrelsen inleder nu arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom.

 • Webbutbildning lanserad i evidensbaserad praktik 2014-03-17 12:45

  Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om evidensbaserad praktik som både är ett förhållningssätt och ett arbetssätt inom vård och omsorg. Den vänder sig till personer som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chefer eller medarbetare men även till de som har ett politiskt uppdrag.

 • Nära var fjärde högstadieelev har klottrat 2014-03-17 10:00

  Skolk och bristande styrning från föräldrar är riskfaktorer som föregår skadegörelse som klotter och graffiti. Det visar en undersökning där Socialstyrelsen och forskare från Stockholms universitet har följt omkring 1 000 elever på högstadiet.

 • Användningen av antibiotika minskar 2014-03-14 14:35

  Användningen av antibiotika har minskat påtagligt under 2013 jämfört med året före. Det framgår av Socialstyrelsens statistik om läkemedel för 2013.

 • Anmäl negativa händelser och tillbud med dentala material 2014-03-13 13:00

  Debattartikel i Tandläkartidningen av representanter från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg den 14 mars 2014.

 • Tonårsaborterna fortsätter minska 2014-03-13 10:45

  Tonårsaborterna i Sverige minskade med cirka 5 procent mellan 2011 och 2012. Det visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Socialstyrelsen gör geodata mer tillgängligt 2014-03-10 10:45

  Socialstyrelsen gör nu offentlig geodata tillgänglig för användning via tjänster på Internet. På vår webb hittar du en kart- och nedladdningstjänst inom områdena skador, dödsfall och sjukdomar i Sverige.

 • Flexibel undervisning i ny webbutbildning för ASI–användare 2014-03-06 13:10

  Socialstyrelsen har lanserat en webbutbildning om ASI intervjun (Addiction Severity Index). Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med beroendevård och har gått den lärarledda utbildningen och vill repetera dina kunskaper. Utbildningen kan även fungera som en introduktion i ASI.

 • Brister i utredning och behandling av personer med demens 2014-03-06 09:00

  Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdcentral för en misstänkt demenssjukdom, får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom.

 • Få barn i familjehem adopteras 2014-03-03 15:00

  Socialtjänsten väcker frågan om adoption i väldigt liten utsträckning och för ytterst få barn. Det framgår av Socialstyrelsens kartläggning "Nationella adoptioner av barn i familjehem".