/
/
/

Ny kompetenshöjande utbildning för LSS-handläggare startar i höst

den 27 maj 2014 kl. 12:50 Nyhet

Socialstyrelsen har tagit fram en högskoleutbildning på 7,5 högskolepoäng för handläggare i LSS. Utbildningen ges delvis på distans och läses på kvartsfart under 20 veckor. Utbildningen ges vid tre lärosäten i Sverige och startar hösten 2014. Den sista utbildningsomgången ges 2016.

Utbildningen är till för handläggare som beslutar om insatser enligt LSS och vill öka sina kunskaper, särskilt om den allmänna inriktningen i LSS. Utbildningen ska även ge kunskaper om rättigheter för personer med funktionsnedsättning enligt FN- konventionen.

Utbildningen ska bland annat stärka handläggares kompetens om kommunikationens betydelse för den enskildes möjligheter att vara delaktig i utredningen.

Handläggare ska också få fördjupade kunskaper om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar ger i vardagen. Detta för att bättre kunna bedöma sökandes behov av stöd och uppfylla lagens intentioner om full delaktighet i samhällslivet och goda levnadsvillkor för den enskilde.

Utbildningen ges vid tre lärosäten

Utbildningen ges delvis på distans vid

  • Hälsohögskolan i Jönköping (utbildningsort för campusförlagda träffar är Umeå),
  • Ersta Sköndals högskola (utbildningsort för campusförlagda träffar är Stockholm)
  • Högskolan Väst (utbildningsort för campusförlagda träffar är Trollhättan).

Man kan söka till vilken av utbildningarna man vill oavsett var man bor i Sverige.

Här kan du läsa mer om utbildningen

Nationell högskoleutbildning för LSS-handläggare

Mer om utbildningen kommer senare i sommar.