Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Nu finns filmer om riktlinjerna för missbruks- och beroendevård

den 23 maj 2014 kl. 10:30 Nyhet

Socialstyrelsen har tagit fram sex korta filmer om de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Filmerna ger en bakgrund till riktlinjearbetet och sammanfattar de viktigaste rekommendationerna.

I mars i år publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av Nationella rikt-linjer för missbruks- och beroendevård.

På Socialstyrelsens webbplats finns nu sex korta filmer som sammanfattar de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Medverkar gör flera av de experter som varit involverade i framtagandet av riktlinjerna. Exempel på områden som tas upp är bedömningsinstrument och medicinska test, behandling vid missbruk eller beroende av alkohol och narkotika, alkohol- och narkotikaproblem hos unga samt samsjuklighet.

Filmerna vänder sig till beslutsfattare och yrkesverksamma som arbetar med missbruks- och beroendefrågor. Filmerna kan laddas ner och spridas inom den egna organisationen, till exempel på webbplatser och intranät.

Landsomfattande turné om riktlinjerna

För närvarande pågår en landsomfattande turné om riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Representanter från Socialstyrelsen och några av de experter som varit med i framtagandet av riktlinjerna, kommer att medverka på ett flertal seminarier runt om i landet. Syftet med seminarierna är att samla in synpunkter inför publiceringen av den slutliga versionen av riktlinjerna. Den beräknas vara klar våren 2015.