/
/
/

Vi betalar ut statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng

den 2 juli 2014 kl. 11:00 Nyhet

En ny bestämmelse i socialtjänstlagen gällande fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd trädde i kraft den 1 juli. Då den nya bestämmelsen ger ökade kostnader för kommunerna ska Socialstyrelsen betala ut 40,5 miljoner kronor som kompensation.

Statsbidraget ska kompensera för kommunernas ökade kostnader under andra halvåret 2014. Vi ska betala ut medlen, enligt den fördelningsram som regeringen har fastställt, senast den 1 december 2014. Fördelningsramen baseras på Socialstyrelsens statistik om ekonomiskt bistånd.

Kommunerna behöver skicka in uppgifter

För att kunna göra utbetalningen behöver vi följande uppgifter från kommunerna:

  • namn på kommun
  • utdelningsadress
  • postnummer och ort
  • plusgiro eller bankgironummer
  • betalningsreferens (så ni vet vad betalningen gäller).

Uppgifterna skickas med e-post till Socialstyrelsen med ämnesraden "dnr 30303/2014 – kompensation för kostnader för fritidspeng".

Mer information finns på sidan om statsbidrag till kommuner som kompensation för kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen (2001:453).

Kontakt

Marja-Leena Falk
075-247 33 54