/
/
/

Socialtjänsten får möjlighet att prova ny bedömningsmetod inom ekonomiskt bistånd

den 1 juli 2014 kl. 08:40 Nyhet

Nu kan intresserade socialtjänster anmäla om de vill använda FIA (förutsättningar inför arbete), en bedömningsmetod för arbetet med mottagare av ekonomiskt bistånd. Socialtjänsterna får med FIA ökade möjligheter att anpassa insatser som syftar till självförsörjning till den enskilda individens situation.

FIA är en intervju som innefattar delar om

  • den sociala livssituationen
  • mål och arbete
  • klientens uppfattning om krav och arbetsmarknadsinsatser
  • handläggarens bedömning av förutsättningar inför krav och arbete
  • planering av mål och delmål.

Målgruppen är biståndsmottagare som varit aktuella minst fem månader med oklara försörjningshinder. FIA är tänkt att klargöra vilka insatser som är lämpligast för att blir självförsörjande och hur den enskildes situation och förutsättningar behöver vägas in. En prövning av FIA har pågått i två år i cirka 20 kommuner och stadsdelar.

– Forskning visar att insatser för att få arbete fungerar bättre om de ges med insikt om viktiga omständigheter i klientens liv, berättar Jenny Nybom, projektledare för utvecklingen av FIA på Socialstyrelsen.

Välkommen att anmäla intresse

Den socialtjänst som är intresserad av att få tillgång till FIA för påseende och bilda sig en uppfattning om vad det är, kan anmäla sig på nedanstående länk för mer information. Anmälan innebär inte att man förbinder sig att använda FIA.
Anmäl intresse för påseende av FIA

Under hösten 2014 och våren 2015 vill Socialstyrelsen göra överenskommelser med de verksamheter som får FIA, för att på kunna ta del av erfarenheter från de som väljer att börja använda metoden i reguljär verksamhet.

– Men, socialtjänster som väljer att börja använda FIA, behöver veta att användning av standardiserade bedömningsmetoder är ett förändringsarbete som kan ge insikter om och konsekvenser för verksamhetens inriktning, avslutar Jenny Nybom.