Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Dags för ideella organisationer inom det sociala området att söka statsbidrag

den 3 juli 2014 kl. 14:30 Nyhet

Statsbidraget ska bland annat stödja människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, så att de ska kunna förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen. Det kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.

Bidraget ska även ge stöd till arbetet med informations- och opinionsbildning samt förebyggande och hälsofrämjande arbete. För att kunna söka ska de ideella organisationerna bedriva verksamhet inom ett eller flera av följande områden:

  • alkohol och narkotika
  • utsatta barn och deras familjer
  • våld mot kvinnor
  • stöd till efterlevande personer
  • främja en god hälsa i befolkningen (men ej inom idrotts- och friluftsverksamheter).

Ansökan om statsbidraget

Senast den 22 september 2014 ska ansökan om 2015 års statsbidrag ha kommit in till Socialstyrelsen. Mer information och ansökningsblankett finns på sidan om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.

Vi kommer att fatta beslut om fördelning av bidraget i slutet av december efter att regeringen har beslutat om regleringsbrev.

Kontakt

Peter Redving
075-247 39 92

Mer hos oss

Statsbidrag