/
/

Nyheter juli 2014

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under juli 2014.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Datum beslutat för årets donationsvecka 2014-07-14 09:28

  I år infaller Europeiska donationsdagen den 11 oktober 2014. Det betyder att donationsveckan i Sverige genomförs den 6–12 oktober. Donationsveckan anordnas av de lokala sjukhusen med hjälp av bland annat transplantationskoordinatorer och patientföreningar.

 • Indelningen av tandläkarnas specialiteter in i SOSFS 2014-07-09 11:00

  Indelningen och benämningen av tandläkarnas specialiteter regleras från och med den 23 juli 2014 i Socialstyrelsens författningssamling. Reglerna fanns tidigare i patientsäkerhetsförordningen.

 • Regeringen har utsett ledamöter till donationsrådet 2014-07-08 08:40

  Regeringen har utsett fyra nya ledamöter och förnyat förordnandet för fyra ledamöter i Nationella rådet för organ- och vävnadsdonation vid Socialstyrelsen. Donationsrådets uppgift är att ge stöd och vara rådgivande i Socialstyrelsens donationsfrämjande arbete. Rådets ordförande Heidi Stensmyren är en av dem som fått förlängt.

 • Dags för ideella organisationer inom det sociala området att söka statsbidrag 2014-07-03 14:30

  Statsbidraget ska bland annat stödja människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation, så att de ska kunna förbättra sina levnadsvillkor samt påverka och delta i samhällsutvecklingen. Det kan sökas av ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom det sociala området.

 • Dags för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2014-07-03 11:45

  Statsbidraget ska främja specialanpassad rehabilitering och rekreation samt stödja utbildning och kunskapsutbyte för personer med vissa funktionshinder. Det kan sökas av ideella föreningar och stiftelser som inte är statliga eller kommunala.

 • Vi betalar ut statsbidrag som kompensation för kostnader för fritidspeng 2014-07-02 11:00

  En ny bestämmelse i socialtjänstlagen gällande fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd trädde i kraft den 1 juli. Då den nya bestämmelsen ger ökade kostnader för kommunerna ska Socialstyrelsen betala ut 40,5 miljoner kronor som kompensation.

 • Socialtjänsten får möjlighet att prova ny bedömningsmetod inom ekonomiskt bistånd 2014-07-01 08:40

  Nu kan intresserade socialtjänster anmäla om de vill använda FIA (förutsättningar inför arbete), en bedömningsmetod för arbetet med mottagare av ekonomiskt bistånd. Socialtjänsterna får med FIA ökade möjligheter att anpassa insatser som syftar till självförsörjning till den enskilda individens situation.