Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Ny studie knyter fler dödsfall och insjuknanden till tobakrökning

den 27 februari 2014 kl. 09:00 Pressmeddelande

Tobaksrökning dödade uppskattningsvis 12 000 rökare per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade runt 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar per år under samma period. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har tidigare redovisat ett betydligt lägre antal dödsfall på grund av rökning. Då räknades inte rökare som har uppnått hög ålder med, alltså rökare som har levt över den förväntade livslängden. Denna åldersgrupp har däremot räknats med i den nya studien.

– Under senare år har det visat sig finnas ett starkare samband mellan regelbunden rökning och att insjukna i så allvarliga sjukdomar att man dör, säger Magnus Stenbeck, en av Socialstyrelsens rapportförfattare och även forskare vid Karolinska Institutet.

Det innebär alltså att antalet döda av rökning nu uppskattas till ett högre tal än tidigare. De fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt, stod för omkring 8 000 rökorsakade dödsfall per år. Utöver detta dog omkring 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som berodde på rökningen.

Fler sjukdomar kopplade till rökning

Fler sjukdomar har också visat sig vara relaterade till rökning. Av de som har vårdats på sjukhus, har nära 100 000 personer per år blivit sjuka på grund av rökning. Av dessa insjuknade omkring 38 000 i de fyra rökrelaterade folksjukdomarna, varav cirka 20 000 i KOL.

Ungefär lika många har också vårdats för lunginflammation orsakad av rökning. Risken att drabbas av sjukdom som kräver sjukhusvård är större för rökare även i en lång rad andra sjukdomar som redovisas i rapporten. 

147 kvinnor insjuknar i rökorsakad livmoderhalscancer årligen.111 av dessa är i arbetsför ålder, det vill säga upp till 64 år. Vart femte registrerat missfall före vecka 22, utomkvedshavandeskap och kvinnlig infertilitet - oförmåga att bli gravid - kan tillskrivas rökning. 

– I synnerhet för kvinnor kan vi se att rökning orsakar sjuklighet även tidigt i livet. Kvinnor med låg utbildning röker också mer än andra, säger Maria Kölegård medförfattare till rapporten.

Rökarna blir färre

Antalet rökare - personer som röker cigaretter dagligen - går stadigt ner. Idag finns knappt 1 miljon rökare, att jämföra med 1980-talet, då en tredjedel av de vuxna svenskarna var rökare.

– Den dödlighet och det insjuknande vi ser idag återspeglar rökningen vid olika tidsperioder från 1980-talet och framåt. Vi kan förvänta oss att de rökrelaterade skadorna sjunker i framtiden, säger Magnus Stenbeck.  

Kontakt

Magnus Stenbeck
070-428 36 37

Maria Kölegård
010-205 27 42

Hans Gilljam
Professor i folkhälsa, externt anlitad expert
070-290 25 66