/
/
/

Dags för kommuner att söka stimulansbidrag för valfrihetssystem

den 26 februari 2014 kl. 15:15 Nyhet

Nu kan kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen söka stimulansbidrag. Det gäller även de kommuner som vill vidareutveckla redan införda valfrihetssystem.

Målet med stimulansbidraget är att stimulera utvecklingen av valfrihetssystem inom kommunens insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Senast den 30 april 2014 ska ansökan ha kommit in till Socialstyrelsen. Mer information och ansökningsblankett finns på sidan om stimulansbidrag till kommuner för valfrihetssystem enligt LOV.

Kontakt

Tiina Höglander
075-247 35 61

Mer hos oss

Statsbidrag