/
/
/

Dags att söka prestationsersättning för att införa Äldres behov i centrum

den 14 februari 2014 kl. 15:15 Nyhet

Socialstyrelsen delar i år ut 70 miljoner kronor till kommuner och stadsdelar som har utbildat processledare och beslutat att införa modellen Äldres behov i centrum.

Syftet med prestationsersättningen är att stödja de kommuner och stadsdelar som introducerar införandet av Äldre behov i centrum inom äldreomsorgen.

De som kan söka är kommuner och stadsdelar som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 beslutat att införa modellen.

Senast den 24 oktober ska ansökan ha kommit in till Socialstyrelsen. Mer information och ansökningsblankett finns på sidan prestationsersättning för att införa Äldres behov i centrum.

Kontakt

Tiina Höglander
075-247 35 61

Mer hos oss

Statsbidrag

Äldre