/
/
/

Dags att rekvirera statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

den 27 februari 2014 kl. 16:30 Nyhet

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 57 miljoner kronor för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser under 2014. Kommunerna kan ta del av statsbidraget genom rekvisition.

Syftet med statsbidraget är att stärka kommunernas arbete med att öka tryggheten och kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården. Detta genom att stödja ett långsiktigt utvecklingsarbete för att utveckla personalens kompetens.

Alla kommuner är berörda och medlen ska rekvireras senast den 30 april 2014. Mer information och blankett hittar du på sidan om statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Kontakt

Therese Falén
075-247 31 27