/
/

Nyheter februari 2014

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen. Det finns även specifika nyheter under varje ämnessida på webbplatsen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Socialstyrelsen inför mål för vården av folksjukdomar 2014-02-28 11:00

  För att minska skillnaderna i vården av personer med kroniska eller långvariga sjukdomar får nu hälso- och sjukvården tydliga mål som bör uppnås i behandlingen av de vanligaste cancerformerna, stroke och hjärtsjukvård.

 • Vård till papperslösa bör ges utifrån behov 2014-02-28 09:00

  Socialstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att förtydliga begreppet ”vård som inte kan anstå”. Slutsatsen är att bara den ansvariga läkaren som har kunskap om patientens individuella förutsättningar kan bedöma vilka åtgärder sjukdomstillståndet kräver.

 • Dags att rekvirera statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-02-27 16:30

  Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 57 miljoner kronor för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser under 2014. Kommunerna kan ta del av statsbidraget genom rekvisition.

 • Ny studie knyter fler dödsfall och insjuknanden till tobakrökning 2014-02-27 09:00

  Tobaksrökning dödade uppskattningsvis 12 000 rökare per år under 2010-2012. Samtidigt insjuknade runt 100 000 personer i rökrelaterade sjukdomar per år under samma period. Det visar en ny studie från Socialstyrelsen.

 • Dags för kommuner att söka stimulansbidrag för valfrihetssystem 2014-02-26 15:15

  Nu kan kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen söka stimulansbidrag. Det gäller även de kommuner som vill vidareutveckla redan införda valfrihetssystem.

 • Utvidgad uppgiftsskyldighet för psykiatrisk vård 2014-02-26 11:00

  Fler än tre av fyra besök i den psykiatriska öppenvården sker hos andra än läkare. Många behandlingar rapporteras därför inte till patientregistret. För en bättre uppföljning av vården föreslår Socialstyrelsen att insatser av andra yrkesgrupper ska rapporteras.

 • Socialstyrelsen uppfyller riktlinjer om öppna data 2014-02-26 10:45

  Socialstyrelsen får godkänt på PSIdatakollen.se där det går att se i vilken grad svenska myndigheter följer E-delegationens riktlinjer om öppna data. Hittills är det enligt Vinnova bara ett 20-tal av Sveriges fler än 600 myndigheter som fått godkänt.

 • BRA-fam kan underlätta för socialtjänsten att rekrytera lämpliga familjehem 2014-02-20 12:00

  Det förekommer fortfarande att barn och unga i familjehem utsätts för försummelse och övergrepp. Samhället måste bli bättre på att ge de barn och unga som inte kan bo i sina ordinarie hem en trygg och säker uppväxt.

 • Sjukvårdens utveckling över tid 2014-02-19 09:15

  Socialstyrelsen presenterar i dag en ny sammanställning om sjukvårdens utveckling över tid. – Materialet ger en bild av den nationella utvecklingen och enskilda landstings resultat. Det ger möjlighet till fördjupade analyser av svensk hälso- och sjukvård, säger Birgitta Lindelius, utredare på Socialstyrelsen.

 • Dags att söka statsbidrag för arbete med lokala värdighetsgarantier 2014-02-17 16:30

  Nu kan kommuner ansöka om prestationsersättning för sitt arbete med lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen har 96 miljoner kronor att fördela i år.

 • Dags att söka prestationsersättning för att införa Äldres behov i centrum 2014-02-14 15:15

  Socialstyrelsen delar i år ut 70 miljoner kronor till kommuner och stadsdelar som har utbildat processledare och beslutat att införa modellen Äldres behov i centrum.

 • Regionala cancercentrum på rätt väg 2014-02-14 10:30

  Regionala cancercentrum ingår som en del i den nationella cancerstrategin. Socialstyrelsen har nu gjort den första uppföljningen av de sex etableringarna.

 • Bred uppslutning bland landstingen kring screeningfrågor 2014-02-14 10:00

  Idag publicerar Socialstyrelsen en modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram. Samtidigt publicerar vi tre rekommendationer om nationell screening inom cancervården.

 • 13 miljoner mer till kvinnojourer 2014-02-05 17:00

  Socialstyrelsen har beslutat om fördelningen av statsbidrag. Regeringens förstärkning av medel i arbetet mot våld har resulterat i att Socialstyrelsen har fördelat drygt 13 miljoner mer till kvinnojourer i år. Pengarna har i huvudsak gått till ROKS och SKR.

 • Användarna medskapar cancerriktlinjer 2014-02-04 13:00

  I slutet av april publicerar Socialstyrelsen en slutlig version av Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Landstingens cancerexperter, regionala cancercentrum och 1177 Vårdguiden är några av dem som Socialstyrelsen samarbetat med.

 • Bristande myndighetsstöd vid dödligt relationsvåld 2014-02-03 10:00

  Socialstyrelsen har sedan 2012 utrett tolv kvinnors död efter att de utsatts för brott av en man som de haft en nära relation med. Flertalet hade haft kontakt med myndigheter som kände till våldet. I dödsfallsutredningarna finns exempel på att efterlevnaden av lagar och regelverk brister.

 • Vanligare med lugnande medel och sömnpreparat för lågutbildade kvinnor 2014-02-03 09:00

  Lågutbildade kvinnor använder nästan tre gånger mer lugnande medel och sömnpreparat än högutbildade kvinnor. Det är ett av resultaten i Socialstyrelsens årliga lägesrapport om vården och omsorgen.