/
/
/

Dags att söka utvecklingsmedel för arbete mot våld

den 17 december 2014 kl. 13:20 Nyhet

Nu kan kommuner, stadsdelsförvaltningar och ideella aktörer söka utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

För 2015 har Socialstyrelsen 70 miljoner kronor att fördela till kommuner och stadsdelsförvaltningar och 20 miljoner kronor till ideella aktörer. Fördelning av medel sker under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

Ansökan om utvecklingsmedel

Senast den 18 februari ska ansökan om 2015 års statsbidrag skickas in. Blankett och anvisningar finns på sidan om utvecklingsmedel för arbete mot våld.

Kontakt

Sara Holsbrink
075-247 30 12

Mer hos oss

Statsbidrag