/
/

Nyheter december 2014

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under december 2014.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Statistik om tandhälsa tillgängligt 2014-12-19 13:00

  Socialstyrelsen publicerar idag uppgifter om tandhälsa i vår statistikdatabas. På så vis tillgängliggörs nu uppgifterna för ytterligare uppföljning och utvärdering av tandvården i Sverige.

 • Stora skillnader i diagnostisering av adhd 2014-12-19 09:00

  De flesta som får en adhd-diagnos får också läkemedel. Men det finns betydande skillnader mellan länen i diagnostiseringen av nya fall, vilket kan bero på tillgången till neuropsykiatrisk kompetens.

 • Dags att anmäla sig till konferens om kvinnlig könsstympning 5 februari 2015 2014-12-18 13:17

  Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar en konferens den 5 februari i samband med den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor.

 • Barn kommer ej till tals vid tvister 2014-12-18 11:00

  Ett av tre barn får aldrig tala enskilt med socialtjänstens familjerättsutredare inför domstolsbeslut om vårdnad, boende och umgänge. Domstolen ska med stöd av utredningen fatta beslut om vad som är barnets bästa och då väga in barnets vilja. Ibland finns åldersgränser för enskilda samtal, vilket gör det svårt för små barn att komma till tals.

 • Stöd för att nå och förstå vården viktigt vid psykisk sjukdom 2014-12-18 09:00

  Socialstyrelsen har jämfört dödligheten i vanliga folksjukdomar, som exempelvis akut hjärtinfarkt. Resultatet visar att personer med psykisk sjukdom oftare dör i förtid.

 • Var vaksam på kikhosta för att skydda spädbarnen 2014-12-18 08:00

  Kikhosta har blivit vanligare och under 2014 har två spädbarn avlidit till följd av kikhosta. För att förebygga fler allvarliga fall uppmanar Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten hälso- och sjukvården att vara uppmärksam på långvarig hosta hos barn och vuxna och att vara frikostig med provtagning.

 • Dags att söka utvecklingsmedel för arbete mot våld 2014-12-17 13:20

  Nu kan kommuner, stadsdelsförvaltningar och ideella aktörer söka utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

 • Uppdaterade rekommendationer i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar 2014-12-17 13:00

  Få patienter utreds efter en fragilitetsfraktur, vilket leder till underdiagnostisering av osteoporos. Därför uppdaterar Socialstyrelsen rekommendationen om systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur till en högre prioritet. Även två övriga rekommendationer uppdateras.

 • Nya rekommendationer om förebyggande av rabies 2014-12-17 10:00

  Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ger nu ut gemensamma rekommendationer om förebyggande av rabies. Samtidigt upphävs de tidigare allmänna råden. De nya rekommendationerna vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med personer som har utsatts, eller kan komma att utsättas, för rabiessmitta.

 • Läkemedel bakom många inläggningar av äldre 2014-12-17 09:00

  Nästan var tionde gång en äldre person läggs in på sjukhus beror det på läkemedelsbiverkningar, enligt en granskning Socialstyrelsen gjort. Mer än hälften av inläggningarna skulle kunna förebyggas.

 • Andelen kejsarsnitt varierar kraftigt i landet 2014-12-17 08:55

  Ny statistik från Socialstyrelsen visar att 17 procent av alla barn i Sverige föds med kejsarsnitt. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika regioner och sjukhus. Flest kejsarsnitt görs i Stockholm och på Gotland.

 • Socialstyrelsen skärper riktlinje om osteoporos 2014-12-16 09:00

  Debattartikel av Maria Eriksson, Mattias Lorentzson och Arvid Widenlou Nordmark i Läkartidningen den 16 december 2014.

 • Service- och signalhundar ger högre livskvalitet och minskar behov av stödinsatser 2014-12-15 12:08

  Service- och signalhundar leder till en förbättring av livskvaliteten och välbefinnandet för personer som har en sådan hund. – Personerna blir mer fysiskt aktiva och deltar i större utsträckning i sociala aktiviteter, säger Vera Gustafsson, utredare vid Socialstyrelsen.

 • Snabb vård minskar lidande när könsidentiteten inte stämmer 2014-12-15 10:00

  När en persons könsidentitet inte stämmer överens med födelsekönet kan detta medföra stort lidande. Särskilt i puberteten finns en ökad risk för allvarlig psykisk ohälsa. För att öka möjligheterna till kvalificerad utredning och behandling för unga med könsdysfori har Socialstyrelsen tagit fram rekommendationer om denna vård.

 • Förbättrad folkhälsa men ökade klyftor 2014-12-15 09:00

  Svenskarna lever allt längre och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt är variationerna stora i landet. Hälsoklyftorna ökar både nationellt och regionalt, och sämst har utvecklingen varit för personer utan gymnasieutbildning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2014.

 • Ingen förbättring av väntetiderna på akuten 2014-12-12 09:00

  Ett genomsnittligt besök på akuten tar allt längre tid och skillnaderna i landet är fortsatt stora, enligt en rapport som Socialstyrelsen presenterar i dag. Samtidigt publiceras även en ny uppföljning av väntetiderna inom cancervården.

 • S:t Eriks ögonsjukhus får fortsatt ensamrätt att behandla vissa ögontumörer 2014-12-11 14:44

  Socialstyrelsens Rikssjukvårdnämnd har beslutat att ge S:t Eriks ögonsjukhus fortsatt tillstånd att utföra viss behandling av tumörer i ögat med hela landet som upptagningsområde.

 • Kravet på granskning av läkarnas ST skärps 2014-12-11 14:30

  Frågan om hur kvaliteten på läkarnas ST-utbildning ska kunna säkras har engagerat hälso- och sjukvården. Remissvaren till Socialstyrelsen visar att en absolut majoritet vill behålla den externa och oberoende granskningen av utbildningen.

 • Fler tvångsåtgärder för kvinnor 2014-12-11 09:00

  Antalet fastspänningar är högst bland unga kvinnor, det visar Socialstyrelsens statistik över psykiatrisk tvångsvård enligt LPT för 2013.

 • Kravet på granskning av läkarnas ST-utbildning skärps 2014-12-11

  Debattreplik av Bitte Fritzson, Febe Westberg och Ragnhild Mogren, Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 11 december 2014.