Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Bli inspirerad till att följa upp och utveckla systematiskt

den 14 augusti 2014 kl. 09:50 Nyhet

I vår nya publikation om systematisk uppföljning finns inspiration och stöd för yrkesverksamma som vill utveckla och förbättra verksamheter med hjälp av uppföljning. Modellen fungerar för de flesta välfärdsverksamheter.

Informationen i Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel vänder sig till tjänstemän i socialtjänsten, men tankesättet fungerar i de flesta välfärdsverksamheter.

Systematisk uppföljning innebär att man på ett systematiskt sätt dokumenterar arbetet med enskilda klienter, sammanställer informationen och utifrån den utvecklar och förbättrar verksamheten. Att följa upp systematiskt kan skapa nytta på flera nivåer: 

  • i det direkta arbetet med klienter (individuell uppföljning)
  • på verksamhetsnivå för att utveckla verksamheten (verksamhetsuppföljning)
  • på nationell nivå i form av exempelvis öppna jämförelser (nationell uppföljning).

Den nya skriften beskriver hur du kan planera, genomföra och använda systematisk uppföljning i sex steg: 

  1. Planera systematisk uppföljning
  2. Beskriva situationen före insats
  3. Beskriva situationen under insats
  4. Beskriva situationen efter insats
  5. Sammanställa uppgifterna 
  6. Analysera resultaten.

I publikationen finns också flera exempel på hur verksamheter använt sig av systematisk uppföljning.

Ladda ner eller beställ publikationen

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel

Kontakt

Johan Glad
075-247 30 00