/
/

Nyheter april 2014

Här kan du läsa nyheter från Socialstyrelsen inom alla ämnen. Det finns även specifika nyheter under varje ämnessida på webbplatsen.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Legitimation för kuratorer i vården bör införas 2014-04-29 10:00

  Socialstyrelsen menar att det finns behov av legitimation för kuratorer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Målet är ökad patientsäkerhet då dessa kuratorer har behandlingsansvar för patienter samt skriver remisser, intyg och utlåtanden.

 • Ny vägledning ska stärka elevhälsans arbete 2014-04-28 12:35

  Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka den samlade elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.

 • Tonårspojkar toppar skadestatistiken vid fyrverkeriolyckor 2014-04-28 10:05

  Under de senaste fem åren har i genomsnitt 120 personer per år skadats svårt på grund av fyrverkerier. Bland dessa är män under 25 år i klar majoritet. Det visar statistik som Socialstyrelsen tagit fram.

 • Kostnader för subventionerade läkemedel fortsätter att minska 2014-04-28 09:00

  Statens kostnader för läkemedelsförmåner fortsätter att gå ned. I fjol minskade kostnaderna med 350 miljoner kronor, motsvarande 1,75 procent av den totala förmånskostnaden.

 • Starkt stöd för nya riktlinjer för diagnostik av subaraknoidalblödning 2014-04-24 08:53

  Debattreplik av Bo Norrving, Per Wester, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Kjell Asplund; samtliga experter i arbetet med nationella riktlinjer för strokevård samt Arvid Widenlou Nordmark, tf chef, enheten för nationella riktlinjer, Socialstyrelsen, publicerad i Läkartidningen 16-17/2014 samt Läkartidningen.se den 16 april 2014.

 • Nationella riktlinjer för cancervården klara 2014-04-23 10:00

  Idag publicerar Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Samtidigt publicerar Regionala cancercentrum i samverkan ett nationellt vårdprogram för prostatacancer.

 • Nya stöd för mödra- och barnhälsovården 2014-04-22 11:00

  Nu kommer Socialstyrelsen med en vägledning för barnhälsovården för att bidra till en mer likvärdig vård för barn över hela landet. Samtidigt publiceras ett kunskapsstöd för mödrahälsovården.

 • Europeiska vaccinationsveckan 22–26 april 2014 2014-04-22 08:00

  WHO:s europeiska vaccinationsvecka inträffar i år den 22–26 april. Världshälsoorganisationen sätter då fokus på vaccinationernas betydelse för enskilda människor och för folkhälsan.

 • Vi vill också förbättra cancervården 2014-04-11 11:15

  Debattreplik av Lars-Erik Holm, generaldirektör, och Marianne Hanning, sakkunnig, publicerad i Dagens Medicin, Dagens Samhälle och Piteå-Tidningen i slutet av mars respektive början av april 2014.

 • Stora utmaningar för landstingen att förbättra patientsäkerheten 2014-04-11 09:30

  Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan som drabbar patienter som är inlagda på sjukhus. Men landstingens arbete med att minska dem går trögt. De senaste fyra åren har antalet som drabbas av infektionerna legat på oförändrad nivå. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om patientsäkerhet.

 • Med rätt kompetens kan personalen bidra till insatser av god kvalitet 2014-04-08 09:15

  I dag publicerar Socialstyrelsen allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

 • Allt fler kommuner har BBIC-licens 2014-04-08 09:00

  Åtta av tio kommuner har nu ordinarie BBIC-licens. Det skapar bättre enhetlighet när det gäller att utreda barn- och ungdomsärenden inom socialtjänsten i olika delar av landet.

 • Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård på landsomfattande turné 2014-04-04 13:00

  Den 31 mars publicerade Socialstyrelsen en preliminär version av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. – Nu ska vi ut på en landsomfattande turné. Vi ska träffa företrädare för sjukvården och socialtjänsten på omkring 20 regionala seminarier, säger projektledaren Maria Branting.

 • Nu publiceras det uppdaterade BBIC-konceptet 2014-04-04 10:09

  Socialstyrelsen har uppdaterat sitt BBIC-koncept (BBIC-Barns behov i centrum). Konceptet fastställer kraven för att arbeta enligt BBIC och bygger dels på BBIC:s mål och syften, dels de erfarenheter som gjorts i prövningen av systemet.

 • Rekommendationer om läkemedelsbehandling vid schizofreni 2014-04-02 09:00

  Idag publicerar Socialstyrelsen slutliga nationella riktlinjer för läkemedelsbehandling för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

 • Vård för utsatt grupp mer jämlik 2014-04-02 09:00

  Först kom en lagändring för att motverka diskriminering av personer som vill ändra kön. Nu tar Socialstyrelsen nästa steg för att göra vården vid könsdysfori mer jämlik. De nya rekommendationerna tar sikte på en kvalitetshöjning i hela landet.