/
/
/

Vägledning om äldres rätt att bo tillsammans

den 19 september 2013 kl. 10:00 Nyhet

Äldre personer har rätt att bo tillsammans i ett äldreboende även om bara en av dem har behov av ett sådant boende. Socialstyrelsen ger nu ut vägledningen Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende, som ska hjälpa handläggare och enhetschefer att hantera så kallat parboende.

Vägledningen tar bland annat upp

  • Regler för ansökningar, utredningar och beslut
  • Vad som gäller för den medboende
  • Avgifter enligt olika lagar
  • På vilka sätt parboende kan verkställas
  • Hur en ansökan kan hanteras enligt modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC).

Vägledning tar också upp relevanta delar av hyreslagstiftningen och ger stöd i hur regler om besittningsskydd och uppsägningar ska tillämpas.

Det är viktigt att hålla isär tillämpningen av socialtjänstlagstiftningen och hyreslagstiftningen. Vid parboende måste båda lagstiftningarna tillämpas.

Boverket ansvarar för de delar i vägledningen som rör tillämpning av hyreslagstiftningen.