/
/
/

Ny vägledning om skyldigheten att anmäla när barn far illa

den 30 september 2013 kl. 09:00 Nyhet

Anställda inom hälsovården, sjukvården och tandvården är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Trots det anmäler inte dessa verksamheter i den utsträckning de ska. Socialstyrelsen presenterar därför en ny vägledning.

Socialstyrelsen kommer nu med vägledningen Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Detta är den första vägledningen på området.

Många barn får inte det stöd de behöver

Att personal inom hälsovården, sjukvården och tandvården inte anmäler i den omfattning de ska har uppmärksammats i Barnskyddsutredningens betänkande.

– Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Men många barn som far illa kommer inte till socialtjänstens kännedom och de kan därmed inte få det stöd som de behöver, säger utredaren Ulrika Nygren.

Vägledningen beskriver anmälningsskyldigheten och förändringarna i socialtjänstlagen 2013 som innebär att anmälningsskyldiga genast ska anmäla till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten är absolut

Syftet med förändringen av lagen är att göra det lättare för anmälaren att avgöra när en anmälan ska göras.

– Det behövs inga bevis för misstanken och anmälaren ska utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning, säger Ulrika Nygren.

Vägledningen tydliggör att anmälningsskyldigheten är absolut och ovillkorlig och inte får bli föremål för överväganden av den som är anmälningsskyldig.

Den som är anmälningsskyldig bör göra en skriftlig anmälan, anmälaren kan inte heller vara anonym.

Fakta

Den 1 januari 2013 infördes en förändring i socialtjänstlagen som innebär att anmälningsskyldiga genast ska anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (14 kap 1 § SoL). Anmälaren kan utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning. För att möjliggöra en bättre i samverkan infördes även nya bestämmelser om möten i samband med att en anmälan görs och om återkoppling.  

Kontakt

Eva Agåker 
075-247 00 00

Observera att anmälningar om barn och frågor om anmälningar ska till socialtjänsten i den kommun där barnet bor