/
/
/

Amningen planar ut och färre småbarnsföräldrar röker

den 24 september 2013 kl. 09:00 Nyhet

Andelen mödrar som enbart ammar när barnet är sex månader har ökat från 11 till 14 procent mellan 2010 och 2011. Under det senaste decenniet har amningen minskat stadigt, men under 2011 ammades fler barn från och med sex månaders ålder jämfört med året före.

Det framgår av Socialstyrelsens rapport Amning och föräldrars rökvanor –barn födda 2011.

– Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet och Konsumentverket har tagit fram en gemensam plan för att främja amning. Även amningsstödjande åtgärder i vården och uppmärksamhet i media kan påverka amningsmönstret, säger utredaren Karin Gottvall.

Stora regionala skillnader

Av de barn som föddes 2011 ammades 96 procent helt eller delvis vid en veckas ålder. När barnen blivit två månader var motsvarande siffra 87 procent.

Det framgår också av statistiken att det finns stora regionala skillnader. Fram till att barnen var sex månader ammades i snitt sju av tio barn i Stockholms och Uppsala län, knappt sex av tio ammades i Västmanland.

Färre småbarnsföräldrar röker

Samtidigt har rökningen bland spädbarnsföräldrarna minskat under 2000-talet. För 14 år sedan rökte 9 procent av mammorna och 14 procent av papporna efter att barnet hade fötts.

De barn som föddes 2011 hade i 5 procent av fallen mammor som rökte och 11 procent hade pappor som rökte under sin första levnadsmånad.

Under barnets första levnadsmånad fanns flest rökande mödrar i Sörmlands, Värmlands och Gotlands län med 7 procent i genomsnitt. Den lägsta andelen, 2 procent, fanns i Västerbottens län.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Ellen Lundqvist
075-247 39 45