/
/

Nyheter september 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under september 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Ny vägledning om skyldigheten att anmäla när barn far illa 2013-09-30 09:00

  Anställda inom hälsovården, sjukvården och tandvården är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Trots det anmäler inte dessa verksamheter i den utsträckning de ska. Socialstyrelsen presenterar därför en ny vägledning.

 • Amningen planar ut och färre småbarnsföräldrar röker 2013-09-24 09:00

  Andelen mödrar som enbart ammar när barnet är sex månader har ökat från 11 till 14 procent mellan 2010 och 2011. Under det senaste decenniet har amningen minskat stadigt, men under 2011 ammades fler barn från och med sex månaders ålder jämfört med året före.

 • Väntetider till BUP har inte förbättrats 2013-09-13 09:00

  Socialstyrelsens uppföljning av väntetidernas utveckling inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, visar på fortsatta problem. Enligt fjolårets mätning var utfallet sämre 2012 än 2011. De siffror som hittills har presenterats för 2013 tyder inte på någon förbättring.

 • Regler om bemanning i äldreomsorgen skjuts upp 2013-09-10 09:00

  Socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen träder i kraft under 2015 i stället för nu vid årsskiftet. Det gäller både reglerna för boenden med personer med demenssjukdom och de för alla andra äldreboenden.

 • Kommunens ansvar att våldsutsatta får hjälp 2013-09-02 13:15

  Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning om skyddat boende för personer som utsätts för hot och våld i nära relationer. ”Fristad från våld – en vägledning om skyddat boende” vänder sig framför allt till socialtjänsten och till de aktörer som utför socialtjänstinsatser.