/
/
/

Oacceptabla skillnader i väntetid för cancerpatienter

den 30 oktober 2013 kl. 09:00 Pressmeddelande

För tredje året i rad visar Socialstyrelsens granskning att de stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård består.

– Det är inte acceptabelt att väntetiden ska skilja så mycket beroende på var i landet man bor, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

För prostatacancer, den vanligaste cancersjukdomen i Sverige, mäts tiden mellan remissbeslut till behandlingsstart. Där är medianväntetiden 140 dagar i Västra Götalands län och 210 dagar i Stockholms län för patienter i medel- och högriskkategorin.

För tjocktarmscancer, den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige, skiljer sig väntetiden mellan samma mätpunkter från 29 dagar i Dalarna till 69 dagar i Värmland.

Dansk modell framgångsrik

Socialstyrelsen vill nu titta på om så kallade målnivåer för väntan, alltså fastställda gränser för antalet väntedagar, skulle kunna leda till att få bort de längsta väntetiderna och därmed jämna ut skillnaderna.

En modell med målnivåer för väntan har införts i Danmark i nära samarbete med landets cancerkliniker och har hittills lett till kortare väntetider och regionala utjämningar för en rad olika cancerformer.

– Oavsett om väntetiden har betydelse för patientens överlevnad eller inte så innebär väntan på utredning och eventuell behandling en stor oro och stress för patienten. Det går att få till mycket kortare väntetider och det är en viktig kvalitetsaspekt att också jämna ut sådana här skillnader, säger Lars-Erik Holm.

Medianväntan en månad

Socialstyrelsens rapport omfattar medianväntetider för de nio vanligaste cancerformerna.

För landet som helhet är medianväntetiden fram till behandlingsstart över en månad för alla former av cancervård. För patienter med njurcancer, ändtarmscancer och huvud- och halscancer är medianväntetiden nära två månader.