/
/
/

Nya nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

den 4 oktober 2013 kl. 10:30 Nyhet

Den 24 oktober publicerar Socialstyrelsen preliminära riktlinjer för att ge vården ökad kunskap om vilka antipsykotiska läkemedel som personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd bör erbjudas.

I början av 2011 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Psykosociala insatser och antipsykotiska läkemedel är båda viktiga delar för att lindra symtom men även öka funktionsförmågan.

– De nya riktlinjerna är ett komplement till riktlinjerna som vi publicerade 2011, säger Sara Hed som är projektledare på Socialstyrelsen.

Den preliminära versionen av riktlinjerna publiceras den 24 oktober på Socialstyrelsens webbplats och kan laddas ner eller beställas där. Fram till den 20 december i år finns också möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. Dessa bearbetas till en final version av riktlinjerna som publiceras under våren 2014.

Presenteras vid nationellt seminarium och Medicinska riksstämman

I november anordnar Socialstyrelsen ett nationellt seminarium för att nå ut med de nya riktlinjerna till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer.

– Till det nationella seminariet har vi bjudit in representanter från de sex sjukvårdsregionerna. Då presenteras riktlinjerna samtidigt som förväntningen från Socialstyrelsen är att varje sjukvårdsregion presenterar en analys av hur de påverkas av de nya riktlinjerna och hur man planerar att arbeta med implementering, säger Sara Hed.

Även under Medicinska riksstämman den 5-6 december kommer Socialstyrelsen presentera riktlinjerna.

– Vi hoppas att det kommer många som arbetar med dessa patienter till vårt pass på medicinska riksstämman så att vi kan få till en bra diskussion om rekommendationerna, avslutar Sara Hed.