/
/
/

Fler äldre vill fortsätta bo tillsammans

den 31 oktober 2013 kl. 09:00 Nyhet

Antalet äldre par som ansöker om parboende ökar. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den nya bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i särskilt boende.

Sedan 1 november 2012 har den som beviljas (eller redan har beviljats) bistånd i form av särskilt boende rätt att bo tillsammans med sin make, maka eller sambo. Det ingår i en skälig levnadsnivå.

Socialstyrelsen har följt upp lagändringen för att se hur många par som ansökt och i vilken utsträckning kommunerna har beviljat ansökningarna. 

Ansökningarna ökar i antal

Resultatet visar att under en sexmånadersperiod (november 2012–april 2013) sökte 257 par. Det var nästan lika mycket som för helåret 2012, 282 par. Antalet ansökningar har alltså ökat kraftigt, även om det sker utifrån låga nivåer.

Olika orsaker till flera ansökningar

Ökningen av ansökningar kan bero på att

  • rättigheten numera är lagstadgad och att det då ligger närmare till hands att ansöka
  • den ena makan eller maken redan bodde i särskilt boende och att den andra parten efter lagändringen ansökt om parboende
  • det rör sig om en trend, att efterfrågan alltså har ökat flera år i rad, vilket andra undersökningar från 2010–2011 (gjorda av andra än Socialstyrelsen) visar.

– Våra uppgifter måste tolkas med försiktighet och ses som preliminära eftersom det är en mycket kort uppföljningsperiod, säger Dick Lindberg, utredare. Det vi däremot kan se är att kommunerna är välvilligt inställda till parboende inom särskilt boende.

Kommunerna har under halvårsperioden beviljat parboende för 90 procent av ansökningarna, lika stor andel som helåret 2012.

Kontakt

Dick Lindberg
075-247 34 12