/
/
/

Färre unga män vårdas för våldsskador

den 22 oktober 2013 kl. 09:00 Nyhet

Antalet unga män som vårdas till följd av övergrepp är det lägsta på tio år och man kan se en klar minskning från år 2011. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

De som vårdas till följd av övergrepp, det vill säga misshandel eller annat våld, är fortsättningsvis till största del män. Bland dessa är de flesta i åldern 15-24 år. Det totala antalet personer som lagts in på sjukhus på grund av våld är 2 204. Detta innebär att antalet i jämförelse med andra yttre orsaker trots allt är ganska litet och utgör 1,4 procent av samtliga yttre orsaker.

– När det gäller våldsstatistiken har Södermanland och Jönköping höga siffror procentuellt sett, medan Stockholm toppar det totala antalet fall, säger Pernilla Fagerström, utredare.

Olycksfallen i trafiken minskar också

Även bland personer som vårdats på grund av transportolycksfall kan man se en märkbar minskning av olyckor under de senaste tio åren. Det rör sig i stor utsträckning om bilister, cyklister och mopedister samt motorcyklister. De flesta som skadades i en vägtransportolycka var cyklister, med 34,5 procent, men personer i personbil stod för en nästan lika stor del av fallen med 33,8 procent.

Lokal statistik om allt från fallolyckor till förgiftningar

Rapporten Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2012 som publiceras i dag innehåller länsvisa uppgifter om alla typer av skador och förgiftningar som behandlats i slutenvården, exempelvis transportolyckor, fallolyckor och förgiftningsolycksfall. Patientregistret, som statistiken bygger på, omfattade 2012 totalt drygt 944 000 patienter, varav 124 200 patienter vårdades med skada eller förgiftning som huvuddiagnos.