Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Endast 1 procent av kommunernas kostnader används för missbruks- och beroendevård

den 1 oktober 2013 kl. 09:00 Nyhet

Av kommunernas totala kostnader används i genomsnitt en procent till missbruks- och beroendevården, två procent till ekonomiskt bistånd och tre procent till barn- och ungdomsvården. Det visar de kostnadsmått inom socialtjänstens verksamheter som Socialstyrelsen presenterar i dag.

– De är låga siffror och kommuner kan behöva se över sina prioriteringar för att säkerställa att utsatta grupper får det stöd de behöver, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen presenterar i dag 33 kostnadsmått för kommuners verksamheter för barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre. Kostnadsmåtten visar resurser och prioriteringar för år 2012.

Stora kostnadsskillnader mellan kommunerna

Resultaten för samtliga kostnadsmått varierar stort mellan kommunerna. Exempelvis varierade kommunernas kostnader för särskilt boende till äldre med 463 600 – 1 422 400 kronor per beviljad person. Genomsnittet för riket uppgick till 689 700 kronor per person.

– En viss variation är naturlig och kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel olika behov av insatser. Men de stora skillnaderna är anmärkningsvärda och kommuner bör gå vidare med att analysera varför det ser ut på ett visst sätt i den egna kommunen, säger Matilda Hansson.

Resultatet visar också att:

  • I genomsnitt användes 20 procent av kommunernas totala kostnader till vård och omsorg om äldre.
  • För stöd till personer med funktionsnedsättning användes i genomsnitt 12 procent av de totala kostnaderna.
  • Ungefär 3 procent av de totala kostnaderna för gick till barn- och ungdomsvården, 2 procent till ekonomiskt bistånd och 1 procent till missbruks- och beroendevården.

Kommuner behöver kvalitetssäkra sin uppgiftslämning

Underlaget till måtten kommer från de uppgifter som kommunerna har redovisat till Socialstyrelsens verksamhetsstatistik och till Statistiska centralbyråns räkenskapssammandrag. Generellt sett är kvaliteten i kostnadsmåtten god. Men för vissa kommuner och kostnadsmått finns felaktigheter, alla kommuner bör därför i högre utsträckning kvalitetssäkra sin uppgiftsinlämning.