/
/
/

Donationsveckan startar 7 oktober för att få fler att ta ställning

den 3 oktober 2013 kl. 10:00 Nyhet

Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. För att kunna rädda liv och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

I samband med den Europeiska donationsdagen den 13 oktober uppmärksammas organ- och vävnadsdonation på flera ställen i Europa. I Sverige kommer lokala sjukhus, patientföreningar och ideella organisationer att anordna olika aktiviteter under Donationsveckan, som äger rum mellan 7 och 13 oktober. Detta sker för fjärde året i rad. Syftet med Donationsveckan är att öka kunskapen om organ- och vävnadsdonation och vikten av att ta ställning.

Varje sjukhus bestämmer hur de vill uppmärksamma veckan genom lokala aktiviteter som föreläsningar, utdelning av informationsmaterial eller annan kampanjverksamhet.

Om du vill veta mer om donationsarbetet i ditt landsting, kontakta gärna den regionalt donationsansvariga läkaren eller sjuksköterskan.

Så tar du ställning

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd. Alla sätt är lika giltiga och det är alltid den senaste uppgiften som gäller:

Du kan använda ett eller flera av dessa sätt, men oavsett på vilket sätt du tar ställning är det bra om du gör din vilja känd för närstående.

Kontakt

Wenche Stribolt
utredare
075-247 30 00

Kontaktpersoner regionvis

Västra Götalandsregionen
Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg
Överläkare Bertil Andersson,
0738-25 90 33
Sjuksköterska Ingrid Sandgren,
0700-82 22 21

Norrlandsregionen (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten)
Universitetssjukhuset i Umeå
Överläkare Anders Rydvall
070-347 10 33
Sjuksköterska Cecilia Reinikainen Diamant
090-785 80 31
090-785 30 00

Stockholmsregionen (Stockholm, Gotland)
Karolinska sjukhuset Solna
Överläkare Kristina Hambreus Jonzon,
08-517 79 191
Södersjukhuset
sjuksköterska Hans Lindblom,
070-420 36 25

Uppsala-Örebro regionen (Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland, Värmland, Gävleborg, Dalarna)
Centrallasarettet Västerås
Överläkare Stefan Ström,
021-17 42 87
021-17 36 44
Sjuksköterska Marianne Sandkvist
021-17 31 58
Sjuksköterska Annika Sandström
021-17 31 58

Sydöstra regionen (Östergötland, Jönköping, Kalmar)
Universitetssjukhuset i Linköping
Överläkare Kristina Söderlind,
070-620 60 48
Sjuksköterska Cecilia Fingal
010-1030000

Södra sjukvårdsregionen (Region Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg)
Helsingborgs lasarett
Överläkare Peter Desatnik,
073-049 19 53
Sjuksköterska Ulrika Peetz-Hansson
0768-15 81 00