Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Beroendemedicin ny läkarspecialitet

den 31 oktober 2013 kl. 14:00 Nyhet

Det finns starka skäl att förbättra vården av personer med beroende- och missbruksproblematik. En del av detta är att stärka läkarnas kompetens. Därför föreslår Socialstyrelsen att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare.

– Det finns ny läkemedelsbehandling, nya terapiformer och skräddarsydda behandlingar för beroendeproblematik, men denna kunskap når inte alltid ut så att patienterna får del av framstegen, säger Socialstyrelsens utredare Nela Söder.

Det finns också stora regionala skillnader inom beroendevården. I storstadsområdena samt Örebro och Linköping finns specialiserade beroendekliniker. Vid dessa finns akut- och korttidsvård samt specialiserad öppenvård med program för olika typer av missbruk, som saknas i stora delar av landet.

– Vi har inte en jämlik vård för personer med beroendeproblematik. Detta rör sig om sjukdomar och patienterna har rätt till god vård som alla andra. Det är inte var du bor som ska avgöra vilken vård du får, säger Nela Söder.

Beroendeproblematik orsakar mycket sjukdom

Enligt Missbruksutredningen finns i Sverige 330 000 personer som är alkoholberoende, 77 000 personer med riskabelt narkotikamissbruk varav 29 500 personer har ett tungt missbruk, dessutom finns 65 000 personer som är läkemedelsberoende. Det är vanligt att dessa patienter samtidigt har psykiska sjukdomar men eftersom de också får kroppsliga följdsjukdomar och har behov av socialt stöd sker vården av dem inom många olika verksamheter.

– Vi vill minska problemen i omhändertagandet av den här gruppen genom att höja kompetensen på området. Därför föreslår vi att beroendemedicin blir en ny läkarspecialitet, säger Nela Söder.

Kvalitetsgaranti för hög kunskap

Socialstyrelsens utredning visar att det finns ett behov av att förstärka läkarnas kompetens på beroendeområdet. Många beroendepatienter behandlas inom psykiatrin. Vidare utredning krävs dock för att avgöra om den nya läkarspecialiteten bör vara en grenspecialitet till psykiatri eller en tilläggsspecialitet inom medicin.

– Vi tror att en reglering av beroendemedicin kommer att gynna patienterna och ge bättre vård. Specialistkompetens är en kvalitetsgaranti för hög kunskapsnivå inom ett område, säger Nela Söder och tillägger att en reglering också medför att utbildningen blir enhetlig, vilket är en förutsättning för lika och jämställd vård.