/
/

Nyheter oktober 2013

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under oktober 2013.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Beroendemedicin ny läkarspecialitet 2013-10-31 14:00

  Det finns starka skäl att förbättra vården av personer med beroende- och missbruksproblematik. En del av detta är att stärka läkarnas kompetens. Därför föreslår Socialstyrelsen att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare.

 • Fler äldre vill fortsätta bo tillsammans 2013-10-31 09:00

  Antalet äldre par som ansöker om parboende ökar. Det visar Socialstyrelsens uppföljning av den nya bestämmelsen om äldre människors rätt att bo tillsammans i särskilt boende.

 • Oacceptabla skillnader i väntetid för cancerpatienter 2013-10-30 09:00

  För tredje året i rad visar Socialstyrelsens granskning att de stora regionala skillnaderna i väntetider för cancervård består.

 • Små kommuner saknar ofta juridisk kompetens om ekonomiskt bistånd 2013-10-29 09:00

  Mer än hälften av landets kommuner saknar juridiskt stöd vid handläggningen av ekonomiskt bistånd. En stor majoritet saknar rutiner för hanteringen av skyddade personuppgifter. Samtidigt ökar behovet av långvarig hjälp med försörjningen i hela landet.

 • Färre unga män vårdas för våldsskador 2013-10-22 09:00

  Antalet unga män som vårdas till följd av övergrepp är det lägsta på tio år och man kan se en klar minskning från år 2011. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om skador och förgiftningar.

 • Tydligare regler behövs 2013-10-08 10:00

  Debattreplik av generaldirektör Lars-Erik Holm och jurist Maria Nyström Agback i Läkartidningen den 8 oktober 2013.

 • Donationsveckan startar 7 oktober för att få fler att ta ställning 2013-10-03 10:00

  Över 800 personer väntar på ett nytt organ i Sverige. För att kunna rädda liv och underlätta för närstående i en svår situation, behöver fler göra sin vilja känd.

 • Omfattande arbete om de mest sjuka äldre 2013-10-02 09:00

  Socialstyrelsen presenterar idag sina satsningar för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det handlar bland annat om utvecklade nationella riktlinjer och underlag för statistikinsamling, öppna jämförelser och utbildningar.

 • Transporterna av extremt för tidigt födda barn måste förbättras 2013-10-01 10:00

  Debattartikel i Läkartidningen av generaldirektör Lars-Erik Holm och Anette Richardson, enhetschef, den 1 oktober 2013.

 • Säkrare vård för extremt för tidigt födda 2013-10-01 09:30

  Risken att barn som föds före den 28 graviditetsveckan dör minskar om vården sker vid ett universitetssjukhus, dessutom minskar riskerna för allvarliga hjärnskador. Socialstyrelsen rekommenderar nu hälso- och sjukvården att förbättra ambulanstransporterna så att skillnaderna i tillgång till specialiserad vård jämnas ut i landet.

 • Endast 1 procent av kommunernas kostnader används för missbruks- och beroendevård 2013-10-01 09:00

  Av kommunernas totala kostnader används i genomsnitt en procent till missbruks- och beroendevården, två procent till ekonomiskt bistånd och tre procent till barn- och ungdomsvården. Det visar de kostnadsmått inom socialtjänstens verksamheter som Socialstyrelsen presenterar i dag.