Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

/
/
/

Oförändrade belopp i riksnormen för 2014

den 19 november 2013 kl. 11:00 Nyhet

2014 års belopp för riksnormen är oförändrade i förhållande till 2013 och framgår av tabellerna.

Riksnormen för ett hushåll är summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet, och de gemensamma hushållskostnaderna.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, i kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
Summa personliga
kostnader
1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280
Utan lunch
5 dagar/vecka
1610 1800 1550 1730 - - - -

 

Personliga kostnader vuxna, i kronor

 

Ensamstående Sambor
Summa personliga kostnader 2950 5320

 

Gemensamma hushållskostnader, i kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa gemensamma hushållskostnader
930 1040 1310 1490 1710 1950 2120

 

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

En person som ingår i ett hushåll utan att vara sambo

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra personer, utan att räknas som sambo.

För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här:

1 710 kr ÷ 5 + 2 950 kr = 3 292 kr